NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Så hjälper onlineundervisning barn som flyr Ukraina

Barn på flykt från krigets Ukraina lider av trauman och svår stress. Risken är också stor att de halkar efter med skolundervisningen. Nu startar Barnfonden ett projekt där dessa utsatta unga bland annat ska få tillgång till terapi, fritidsaktiviteter och teknik för att delta i onlineundervisning.

– Det här projektet utgör ett viktigt steg mot att stärka och stödja barn och unga som lider av trauman och svår stress i samband med flykten, säger Anna-Maria Romberg, programhandläggare på Barnfonden.

Under projektets gång väntas över 2 600 personer få tillgång till bland annat terapi, fritidsaktiviteter och teknik för att delta i onlineundervisning.

– Vi kommer också att etablera digitala träningscenter så att barn och ungdomar på flykt kan delta i onlineutbildning och på så sätt inte halkar efter i skolan, säger Anna-Maria Romberg.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This