NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Regeringen ser över undervisningen i modersmål

Regeringen vill att undervisningen i modersmål ses över – så att den inte påverkar elevernas integration och kunskaper i det svenska språket negativt.– Vi måste vända på varje sten för att förbättra elevernas resultat i svenska, så de lär sig läsa och skriva, säger skolminister Lotta Edholm till DN.

I Tidöavtalet står att en utredning ska tillsättas för att se över den svenska modersmålsundervisningen.Syftet är att den inte ska påverka integration eller elevernas kunskaps­utveckling i svenska språket på ett negativt sätt. Sverigedemokraterna vill att modersmålsundervisningen ska avskaffas helt och hållet.

Men det finns inga sådana direktiv i den utredningen som regeringen nu tillsätter, säger skolminister Lotta Edholm (L) till DN:– Sverigedemokraterna har den uppfattningen. Men det finns absolut inget, varken i Tidö eller i det här uppdraget, om att avskaffa modersmålsundervisningen, säger hon.

Läs mer här på DN : https://www.dn.se/sverige/regeringen-ser-over-undervisningen-i-modersmal/

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This