NY

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Öppet möte: Teams i distans- och fjärrundervisning

Här kan Du få tips och råd om att hålla möten i TEAMS. Lär dig mer här

12851202

Öppet möte: Teams i distans- och fjärrundervisning

 • Dag 1 – Skapa klassteam och bjud in via kod
 • Dag 2 – Olika mötesalternativ i kalender, kanal och chatt
 • Dag 3 – Hur har man en lektion (ingen video)
 • Dag 4 – Inkluderande verktyg som avancerad läsare
 • Dag 5 – kort intro till hur Teams ser ut och fungerar på en iPad samt Minecraft
 • Dag 6 – Hur arbetar man i forms på olika sätt
 • Dag 7 – Hur får man fatt i fritt Minecraft och vad kan man göra i Minecraft
 • Dag 8 – Teams från grunden
 • Dag 9 – Olika mötesalternativ – se dag 2
 • Dag 10 – Hur kan vi arbeta med policys i Teams, för att begränsa användare från att kränka och chatta om saker som inte hör hemma i undervisningen.
 • Dag 13 – Stream. Vi gör en genomgång i en teamskanal och sparar den i Streamkanal som vi lägger som en app i teamet
 • Dag 25 – Årshjulet. Ett mycket komprimerat årshjul, från gemensam planering till lektionsgenomförande
 • Extramaterial – Office Lins

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This