NY

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här...

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity Se inspelningen här Demografiska...

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

4. Öppen yrkeshögskola i Finland

Vid öppna yrkeshögskolan i Finland kan man avlägga studier i enlighet med yrkeshögskolornas examenskrav.
Studierna är avsedda för alla som är intresserade oavsett ålder och grundutbildning.

Undervisningsutbudet varierar mellan yrkeshögskolorna. Vid vissa läroanstalter kan de studerande vid öppna yrkeshögskolan välja studier från yrkeshögskolans hela undervisningsutbud. Andra läroanstalter har däremot ett särskilt undervisningsutbud för öppna studier. Undervisning ordnas främst på kvällar och veckoslut, ibland även på dagtid. Vissa kurser kan även avläggas i form av nätbaserade studier.

Man kan inte avlägga examen vid en öppen yrkeshögskola. Studierna kan dock tillgodoräknas som en del av examen om den studerande senare antas som examensstuderande.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This