NY

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...

Var tredje chef vill sluta på grund av krav på kontorsnärvaro 

Var tredje chef som fått krav på att genomföra en återgång till kontoret planerar att säga upp sig på grund av det. 19 procent av anställda som inte är i en chefsposition planerar att sluta av samma anledning. Det visar en undersökning från Gartner. Allt fler företag...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ny modell för att öppna upp högre utbildning

jtcny200

I en ny rapport från JRC (Europeiska Unione JRC Joint Research Centre)  presenteras en modell med 10 områden för att öppna upp högre utbildning. Det är fyra transversella och sex generella områden som beskrivs i rapporten. De fyra transversella dimensionerna är: Ledarskap, strategi, teknologi och kvalitet. De sex generella dimensionera är  innehåll, pedagogik, erkännande, samarbete, forskning och tillgänglighet. Vad som är väsentligt är att ha ett helhetsperspektiv för ökad kvalitet.

This report presents a support framework for higher education institutions (HEIs) to open up education. This framework proposes a wide definition of the term ‘open education’, which accommodates different uses, in order to promote transparency and a holistic approach to practice. It goes beyond OER, MOOCs and open access to embrace 10 dimensions of open education. The framework can be used as a tool by HEI staff to help them think through strategic decisions: pedagogical approaches, collaboration between individuals and institutions, recognition of non-formal learning and different ways of making content available. Contemporary open education is mostly enabled by ICTs and because of this, there is almost limitless potential for innovation and reach, which in turn contributes to the modernisation of higher education in Europe. Ladda ner hela rapporten här

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. Opening up Education. A Support Framework for Higher Education Institutions | Namn på webbplatsen - […] Opening up Education. A Support Framework for Higher Education Institutions […]

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This