NY

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna frpn dagen opch fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Open Innovation Framework: Emerging Narratives from the ICDE OER Advocacy Committee

Open Innovation Framework: Emerging Narratives from the ICDE OER Advocacy Committee, skriven av ICDE OER Advocacy Committee (OERAC), tar upp Open Educational Resources och Open Science genom ett föreslaget ramverk för öppen innovation. Den innehåller en sammanfattning och resultat från en workshop som anordnades av kommittén under ICDE Virtual Global Conference Week i oktober 2021. Läs mer här och ladda ner rapporten https://www.icde.org/knowledge-hub/open-innovation-framework -oerac-2022

Författare

Authors and members of the ICDE OER Advocacy Committee: Ebba Ossiannilsson, Cristine Martins Gomes de Gusmão, Rosa Leonor Ulloa-Cazarez, and Jane-Frances Obiageli Agbu

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This