NY

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

Validering har kommit att beteckna olika insatser inom olika verksamheter vilket inte sällan leder till förvirring och en otydlighet om vad olika uppdrag om att genomföra eller utveckla validering avser. Det kan bland annat innebära att värdet av en validering blir otydligt, både för individer och för arbetsgivare, och att kvaliteten i den validering som genomförs varierar mellan olika områden och utförare.

Den nya valideringsförordningen är en förutsättning för ett övergripande och enhetligt system för validering som omfattar både utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Avsikten är att myndigheter, kommuner, regioner och enskilda, till exempel branschorganisationer, som vill använda sig av validering i sin verksamhet ska göra det i enlighet med dessa föreskrifter. Att alla olika aktörer som erbjuder en enskild individ validering gör det på samma villkor är ett viktigt steg på vägen mot ett enhetligt system för validering. Förordningen ska fungera som ett komplement till de bestämmelser som redan finns om validering inom yrkeshögskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och högskolan.

Läs mer här från Regeringen 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This