NY

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd 

Meddelande från Sveriges förenade studentkårer: Sveriges förenade studentkårer, SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd den 31 januari. SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet...

Pressträff med Mats Persson och Lotta Edholm om skolområdet under regeringens 100 första dagar

I morgon, fredag den 20 januari, håller utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet. Tid: 20 januari 2023 kl. 10:00 Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i...

Fler vägar till vårdyrken

Den 7 februari bjuder UKÄ, MYH och Skolverket in till frukostseminarium. Seminariet har sin utgångspunkt i rapporten Fler vägar till vårdyrken. SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson, var en av aktörerna de haft dialog med. Läs rapporten som seminariet bygger på: Fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

Validering har kommit att beteckna olika insatser inom olika verksamheter vilket inte sällan leder till förvirring och en otydlighet om vad olika uppdrag om att genomföra eller utveckla validering avser. Det kan bland annat innebära att värdet av en validering blir otydligt, både för individer och för arbetsgivare, och att kvaliteten i den validering som genomförs varierar mellan olika områden och utförare.

Den nya valideringsförordningen är en förutsättning för ett övergripande och enhetligt system för validering som omfattar både utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Avsikten är att myndigheter, kommuner, regioner och enskilda, till exempel branschorganisationer, som vill använda sig av validering i sin verksamhet ska göra det i enlighet med dessa föreskrifter. Att alla olika aktörer som erbjuder en enskild individ validering gör det på samma villkor är ett viktigt steg på vägen mot ett enhetligt system för validering. Förordningen ska fungera som ett komplement till de bestämmelser som redan finns om validering inom yrkeshögskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och högskolan.

Läs mer här från Regeringen 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This