NY

Skolminister Lotta Edholm kommenterar resultaten i den internationella studien ICCS

Svenska 14-åringar är näst bäst i den internationella studien ICCS som Skolverket presenterade i dag. ICCS mäter kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.– Det är glädjande att svenska åttondeklassare står sig starka när det...

Rekordmånga läser SFI i Skellefteå – ökar med industriboomen

Antalet elever som läser SFI har minskat i landet de senaste åren. Men med de stora industrietableringarna är eleverna i Skellefteå fler än någonsin. – Nu är de stora volymerna akademiker och personer som har studievana, säger rektor Ulf Olofsson. Eleverna om lär sig...

Tre av tio elever i gymnasiet utan examen

Av eleverna som började 2020 tar 79,7 procent av eleverna på de nationella programmen gymnasieexamen inom tre år visar Skolverkets statistik. Det är samma andel som året dessförinnan. Sett till hela gymnasieskolan, inklusive eleverna på introduktionsprogrammen, så når...

Svenskarnas mobilberoende växer – mest bland yngre

Hela 44 procent av svenskar mellan 16-74 år håller sig vakna längre än planerat på grund av sin telefonanvändning. Dessutom sträcker sig 69 procent efter mobilen direkt när de vaknar. Det och mycket mer visar en ny studie från Deloitte. – Överanvändning av smartphones...

Föräldrar och elever utsätter lärare för orimliga krav som inte har med skolans kärnuppdrag att göra

Föräldrar och elever utsätter lärare för orimliga krav som inte har med skolans kärnuppdrag att göra. Det visar en färsk undersökning från Sveriges lärare som DN skriver om. – Det har hänt att familjemedlemmar till en elev krävt att få se prov och underlag för att...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nya utmaningar för lärare som vill använda AI i undervisningen

EDEN:s European open and digital learning week #EODLW2023 startade med ett webinar måndag den 6/11om AI och framtidens undervisning.

Det behövs nya kunskaper och kompetenser för lärare som använder AI som hjälpmedel i utbildningen fastslog Angela Karadog senior researcher hos forskningsinstitutet Pontydysgu i Wales och Spanien.

AI Pioneers är ett tvärsektoriellt EU-projekt (https://aipioneers.org ) som syftar till att främja användning och undervisning av artificiell intelligens (AI) i vuxenutbildning och yrkesutbildning (VET).

Survey om lärares användnig av AI inom yrkes- och vuxenutbildning.

Angela Karadog presenterade en undersökningen som genomfördes från juli – september 2023 inom EU där 25 olika länder deltog med 314 respondenter (lärare).

Resultat från undersökningen.

Av de tillfrågade har 60% deltagit i ICT training under de senaste 2 åren.
Signifikant är att utbildningarna handlar om digital pedagogik och användning av AI i undervisningen.
Många utbildningsinstitutioner saknar en AI policy  och många utbildningsinstitutioner behöver ta fram en sådan.
De flesta deltagarna i undersökningen tror att AI kan stödja flera olika processer inom utbildning.
De flesta tror att AI kan hjälpa till vid skapandet av lärresurser.
Ai kan hjälpa till med planering av undervisning , utvärdering och stödja studenter med digitala verktyg.

Framtida utmaningar är

Det behövs mer forskning och mer kunskap om hur AI kan implementeras i utbildningssektorn.
Etiska diskussioner behöver genomföras.
AI-policys för användning av AI behöver tas fram.
Lärare behöver mer kunskap om Ai och problemlösning, planering och implementering av artificiell intelligens i undervisnings-praktiken.

Sammanfattning:
De som svarat på enkäten betonade vikten av kontinuerlig forskning och undersökningar för att nå djupare förståelse för AI-kapacitet och implikationer med de nya digitala verktygen.

Det finns en lovande potential för AI när det gäller att omforma pedagogiska paradigm. samtidigt som utbildare inser fördelarna, betonar de också vikten av etiska överväganden kompetensutveckling och nyanserad förståelse för AI

Lärarkompetens:
Utveckla lärresurser
Undervisa med hjälp av AI
Skapa prov med AI
AI som digitalt verktyg för stdenter

Undervisa om AI
AI grundbegrepp
Data-litteracitet
Etiska aspekter.
Arbete och samarbete med AI.

AI Pioneers är ett Erasmus+ projektet som syftar till att utforska, främja och utvärdera användningen av AI för vuxenutbildning och yrkesutbildning, både användningen för undervisning, träning och förnya läroplanens direktiv om att arbeta med AI.

Projektet syftar också till att stödja utvecklingen av nya initiativ och projekt som använder AI som ett nödvändigt steg mot ökad användning av AI inom utbildning i Europa.

Läs mer här: https://aipioneers.org/

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This