NY

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

En nystart för Digitaliseringsrådet

Regeringen har idag beslutat att Digitaliseringsrådet ska fortsätta sitt arbete i syfte att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Rådets arbete förlängs till och med den 31 december 2026....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar på Lärorikt. Salmela-Aro talar gärna om kraftresurser i anslutning till begreppet socioemotionella färdigheter.

Vi har valt att kalla temahelheten socioemotionella färdigheter, de kallas numera också sociala och emotionella färdigheter. I de här ingår enligt OECD (2021) ett öppet sinne, uppgiftsorientering, känslohantering, engagemang i andra och samarbete. Enligt Katariina Salmela-Aro är de viktigaste kraftresurserna nyfikenhet, känsloreglering och sisu.

De här är inte självlärda färdigheter, utan de måste tränas medvetet. Nu börjar de smyga sig in i skolorna och daghemmen, men de kan också tränas hemma. I den nya temahelheten har vi bland annat intervjuat forskare och lärare som berättar hur man jobbar och kan jobba med de socioemotionella färdigheterna i skolan och inom småbarnspedagogiken.

Läs mer på Lärorikt

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This