NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ny rapport: Svenska folket allt mer negativa till AI

Svenskarnas inställning till AI har försämrats kraftigt, och är nu nere på rekordnivå, visar den nya undersökningen Svenska Folket och AI. Hälften av deltagarna i undersökningen tror även att AI kommer att skapa ett större digitalt utanförskap, jämfört med 11 procent som tror att AI kan bidra till ett mer jämlikt samhälle.

– Vi ser bland annat att de senaste två årens alltmer negativa mediarepportering om AI har färgat av sig på attityderna. Det handlar om allt från varningar som publicerats från forskare, skolfusk med ChatGPT till bilder och videos som manipuleras genom så kallade deep fakes, säger Lukas Berg, vd på Insight Intelligence.

Drygt var tredje, 35 procent, säger sig nu vara positiva till hur AI påverkar dem som privatperson, jämfört med 54 procent 2021.

– Andelen som är positiva till AI är nu på den lägsta nivån sedan vi började genomföra undersökningarna 2018. Parallellt är andelen som är negativa rekordhög,

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This