NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ny nationell, gemensam webbportal för studenthälsa är lanserad.

På uppdrag av regeringen skapar Universitets- och högskolerådet (UHR), Stockholms universitet och Linköpings universitet studenthälsa.se – en nationell, gemensam webbportal för studenthälsa, som lanseras den 15 januari 2024. Här samlas allt som rör studenthälsa på ett ställe. Start – Studenthälsan (studenthalsa.se) ska fungera som ett komplement till och en avlastning för studenthälsorna på lärosätena runt om i landet, genom att ge råd och tips om hjälp till självhjälp för studenter. Den kommer innehålla fakta, övningar och intervjuer för att hjälpa studenter till ett bättre mående.Via webbportalen kommer de även hitta kontaktuppgifter till och evenemang hos sin lokala studenthälsoenhet.

– Den nya nationella studenthälsoportalen är ett komplement till, och inte en ersättning för, studenthälsorna vid landets lärosäten.

Via webbplatsen kommer även studenthälsomedarbetare runt om i landet nå en inloggad yta för att kunna dela erfarenheter, material och diskutera studenthälsa med kollegor från andra lärosäten – vilket ger möjlighet till kompetensutveckling och utbyte.

Syftet med är att tillgängliggöra studenthälsa för alla studenter i Sverige och ge dem förutsättningar för en god och trygg studietid.

https://studenthalsa.se/

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This