NY

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna frpn dagen opch fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nordic Learning Analytics Summer Institute 2020, Stockholm

KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, 20-21 August 2020. Läs mer här

Photo: Henrik Trygg

LASI-Nordic draws together the Nordic Learning Analytics community to learn from experts, to share research and experience, and to investigate if there is a Nordic approach to learning analytics. Over the course of three days, there will be keynote talks, hands-on workshops, tutorials, panels, and a firehose & poster/demo session in which to participate. First and foremost, however, LASI-Nordic 2020 will be a chance for participants to share, discuss, and shape, how the Nordic countries use/want to use Learning Analytics to improve learning and teaching. Furthermore, the aim is to facilitate collaboration and sharing of knowledge on Learning Analytics within the Nordic community and to determine if there is interest in developing a Nordic Special Interest Group (SIG) on Learning Analytics. The event is run in cooperation with Society for Learning Analytics Research (SoLAR).

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This