NY

Nu får AI djupare förståelse för mänskligt beteende

På Örebro universitet pågår forskning om hur AI ska få en bättre förståelse för människor och på så sätt kunna förutse våra behov. Detta sker genom en ny tvärvetenskaplig metod som översätter mänskligt beteende och integrerar det i AI-teknologi tidigt i...

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nordic Learning Analytics Summer Institute 2020, Stockholm

KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, 20-21 August 2020. Läs mer här

Photo: Henrik Trygg

LASI-Nordic draws together the Nordic Learning Analytics community to learn from experts, to share research and experience, and to investigate if there is a Nordic approach to learning analytics. Over the course of three days, there will be keynote talks, hands-on workshops, tutorials, panels, and a firehose & poster/demo session in which to participate. First and foremost, however, LASI-Nordic 2020 will be a chance for participants to share, discuss, and shape, how the Nordic countries use/want to use Learning Analytics to improve learning and teaching. Furthermore, the aim is to facilitate collaboration and sharing of knowledge on Learning Analytics within the Nordic community and to determine if there is interest in developing a Nordic Special Interest Group (SIG) on Learning Analytics. The event is run in cooperation with Society for Learning Analytics Research (SoLAR).

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This