NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ms. Torunn Gjelsvik New Secretary General of ICDE

The Board of Trustees has employed Ms. Torunn Gjelsvik as the new Secretary General of ICDE. Gjelsvik is currently the Executive Director of Flexible Education Norway and assumes her new position on January 1st, 2020.

– Jag tror verkligen att ICDE har en outnyttjad potential för ökad uppsökande, nya strategiska partnerskap och betydande bidrag till den globala utbildningsagendan. Tillsammans med dess medlemmar, styrelse och begåvade kollegor ser jag fram emot att utveckla ICDE ytterligare, säger Torunn Gjelsvik.

Torunn Gjeodsvik medverakde vid SVERDs årliga konferenser under både 2018 och nu senast häromveckan 2019 i Stockholm

Torunn Gjelsvik är en mycket erfaren ledare och professionell inom området online, öppet och distansutbildning. Hennes kunskap om online-, distans- och öppen utbildning samt ledning och ledarskap i medlemsorganisationer gör henne mycket attraktiv som generalsekreterare för ICDE, säger Helmut Hoyer, styrelseordförande.

ICDE är den ledande globala medlemsorganisationen inom online, öppen och distansutbildning med en lång och stolt historia, omfattande nätverk och engagerade medlemmar och chefer. ICDE arbetar för att säkerställa rättvis utbildning och främja möjligheter till livslångt lärande i enlighet med FN: s mål för hållbar utveckling 4 (SDG)

Morten Flate Paulsen, före detta vice ordförande för ICDE: s förtroendestyrelse har fungerat som tillfällig generalsekreterare sedan juli 2018, och trätt in efter att tidigare generalsekreterare Gard Titlestad gick i pension.

– ICDE har under Morten Flate Paulsens sunda ledning upplevt en stark medlemstillväxt och åtnjuter förtroende både bland sina medlemmar och finansieringsmyndigheter, säger Hoyer. – På styrelsens vägnar vill jag gratulera och tacka honom för hans stora ansträngningar under det gångna året.

Under Morten Flate Paulsens ledning uppgraderade och optimerade ICDE all sin administrativa infrastruktur, startade en ny kommunikationsplattform och webbplats samt flyttade till nya kontor i centrala Oslo, delad med Flexibel utbildning Norge. Under samma period ökade ICDE: s medlemsantal och driftskostnaderna minskade. Paulsen gjorde också ansträngningar när det gäller ökad uppsökning, vilket resulterade i att ICDE var mer synlig i fältet.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This