NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

MOOC kommissionen i Norge om digital lärmetoder i högre utbildning

Norge blev det första landet i världen att tillsätta en statlig utredning för att undersöka potentialen i MOOCs ur ett nationellt perspektiv. I juni 2013 tillsatte undervisningsministeriet en kommitté av forskare och utbildningsexperter för att undersöka de möjligheter och utmaningar som den snabba tillväxten av MOOCs utgör för norsk högre utbildning.

Kommissionen har nu (16 juni) presenterade sin första fullständiga rapporten och eftersom det för närvarande endast tillgänglig på norska kan det vara av intresse för resten av världen att få en överblick av slutsatserna (läs den norska versionen).

Länk till MOOC Utvalget

Kommissionen definierar MOOCs i mycket lösa termer; nätet, skalbar och öppen. Som ofta nämns varje bokstav i förkortningen MOOC är förhandlingsbart och att rapporten inte begränsar sig till en viss variation på MOOC konceptet. Detta kan leda till förvirring, eftersom splittringen mellan MOOCs, andra former av öppen utbildning och regelbunden e-learning ofta blir suddiga, men kommissionen beslutade att omfatta alla former av konceptet. Fokus ligger dock främst på de uppmärksammade xMOOC tolkningar av Coursera, EDX etc snarare än på de mer hemliga samarbets MOOCs erbjuds av nätverk av lärare.

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. MOOC kommissionen i Norge om digital lärmetoder i högre utbildning | Namn på webbplatsen - […] MOOC kommissionen i Norge om digital lärmetoder i högre utbildning […]

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This