NY

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...

Var tredje chef vill sluta på grund av krav på kontorsnärvaro 

Var tredje chef som fått krav på att genomföra en återgång till kontoret planerar att säga upp sig på grund av det. 19 procent av anställda som inte är i en chefsposition planerar att sluta av samma anledning. Det visar en undersökning från Gartner. Allt fler företag...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

LiU leder europeiskt projekt för ny språk-AI

Linköpings universitet leder en europeisk satsning för att ta fram en tillförlitlig språk-AI. Förhoppningen är att den ska vara mer pålitlig än nuvarande modeller på marknaden.

– Vår hypotes är att om du tränar upp en språkmodell på närliggande språk, det vill säga från samma språkfamilj, får du bättre kvalitet än om du blandar in språk från en helt annan språkfamilj. Genom att vi samlar alla de aktörer som i norra Europa har praktisk erfarenhet av att bygga storskaliga språkmodeller, kan vi lära av varandra, säger Fredrik Heintz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, till Sverige Radio.

ÖPPEN MODELL

Inom ramarna för projektet vill man enligt Sveriges Radio göra språkmodellen så öppen och tillgänglig som möjlig, så att forskare, företag, myndigheter, och även privatpersoner, kan bygga egna verktyg med automatisk språkhantering. Idag går detta inte att göra med exempelvis ChatGPT.

– Det vi vill är att underlätta för fler att bygga sina egna modeller, säger Fredrik Heintz.

INGA FAKTAFEL

Ett av huvudmålen är att bygga en pålitligt AI som inte är ologisk och som inte riskerar att rapportera faktafel, vilket är ett vanligt problem med dagens språkmodeller.

Läs ner här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This