NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Lika tillgång till högre utbildning och bredare rekrytering

Utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson talade på konferensen Current Priorities and Future  Challenges  in Higher Education in the Nordic Region.  Konferensen är anordnad av Universitetskanslersämbetet UKÄ  i samband med Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet.

Hon nämnde betydelsen av hållbar utbildning mer forskning som behöver bli mer dynamisk och innovativ

 

Två frågor som diskuterats på nordiska utbildningsministrarnas möte var:

  1. Nordiska forskningsamhället ska samarbete och vara ledande mer fokus behövs när det gäller diskussionen om vad framtidens universitet kommer att vara.
  2. Vi har mycket att lära av varandra. Gemensam förståelse uppnås genom att arbeta tillsammans

 

Sveriges fokus inom högskolepolitiken är

  • Satsning på starka innovativa universitet
  • Lika tillgång till högre utbildning och bredare rekrytering,
  • Ökad kvalitet och ökat antal högskoleutbildade ( 25 000 nya platser)
  • Minska kompetensgapen mellan olika samhällsgrupper
  • Samarbete mellan länder behöver öka.
  • Studentutbyte mellan länder
  • Högre kvalitet, mer samarbete mellan samhälle , företag och universitet.
  • Kunskap för alla. vilket innebär nya plattformar som kan vara , MOOCs, Science centers och satsning på Lärcentrum tillgängliga i hela landet.
  • Forskningsbaserad kunskap
  • Bra forskningsstöd
  • Bra riktlinjer

 

Frågor till utbildningsministern var:

  1. Vilken är den mest betydelsefulla förändring som inträffat under regeringsperioden?Allmänt sett kan man säga att samhällskontraktet har förändrats i och med en förändrad omvärld.
    Utvecklingen av samhällen har stött på nya problem att lösa som stor migration och olika förutsättningar för demokrati.

    När det gäller förändringar för universitet har de idag ett större uppdrag.
    Det gäller är att interagera med hela omvärlden ej bara fokusera på forskning och undervisning.
    Satsningar behövs på livslångt lärande i hela landet och samtidigt internationella samarbeten.
    Många företag behöver nya sätt att arbeta med kompetensförsörjning.

  2.  Fråga: Vilket råd ger du till unga studenter?Välj något som du är mycket intresserad av och kom ihåg att
    arbetsmarknaden förändras snabbt så det behövs nya kunskaper till morgondagens arbeten.

    Se länk till konferensens här 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This