NY

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Läs alla remissvaren till regeringens förslag till digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Remissvaren till regeringens förslag till digitaliseringsstrategi för skolväsendet har lämnats in. Se hela förslaget här. https://www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2022/forslag-pa-en-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet-2023-2027

Regeringen har nu fått in synpunkter som rör hur barns och elevers kognitiva utveckling, hälsa och välbefinnande påverkas av att de använder digitala lärresurser i undervisningen.

Läs alla remissvaren här:
https://www.regeringen.se/remisser/2023/03/remiss-av-statens-skolverks-forslag-till-nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet-20232027/

– Digitaliseringen i förskolan och skolan har på vissa håll varit förhastad och ogenomtänkt. Det visas inte minst av att vissa huvudmän tagit den som intäkt för att läroböcker, papper och penna inte längre behövs, säger skolminister Lotta Edholm.

– All digitalisering är givetvis inte av ondo, tvärtom. Men den måste alltid ske på ett genomtänkt sätt och bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Därför är det viktigt att få in viktiga perspektiv, från bland annat kognitionsforskningen, kring hur barns och elevers inlärning påverkas av digitala verktyg, säger utbildningsminister Mats Persson.

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This