NY

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

KK Stiftelsen Vi välkomnar ändringar i högskolelagen

Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag i den forskningspolitiska propositionen om ändringar i högskolelagen kring högskolans ansvar för livslångt lärande samt förtydliganden kring samverkan med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och nyttiggörande. Lagändringarna ska träda i kraft 1 juli. Här kommenterar KK-stiftelsens vd Eva Schelin. Läs mer här

– KK-stiftelsen ställer sig positiv till att högskolornas ansvar för det livslånga lärandet och samverkan förtydligas i lagen. Vår uppgift sedan starten 1994 är att stödja kunskaps- och kompetensutbyte mellan akademi och näringsliv. Att samverkansuppgiften nu tydliggörs kommer att bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

– Stiftelsen har ett flertal program som syftar till ökad kompetensförsörjning och kapacitetsförstärkning – såväl för akademi som näringsliv. Tillsammans med de lärosäten som vi stödjer har vi kommit långt med att skapa samverkansmodeller som ger nytta för såväl akademin, näringslivet som samhället i stort. Samverkan och samproduktion är rätt väg att gå.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This