NY

Skolminister Lotta Edholm kommenterar resultaten i den internationella studien ICCS

Svenska 14-åringar är näst bäst i den internationella studien ICCS som Skolverket presenterade i dag. ICCS mäter kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.– Det är glädjande att svenska åttondeklassare står sig starka när det...

Rekordmånga läser SFI i Skellefteå – ökar med industriboomen

Antalet elever som läser SFI har minskat i landet de senaste åren. Men med de stora industrietableringarna är eleverna i Skellefteå fler än någonsin. – Nu är de stora volymerna akademiker och personer som har studievana, säger rektor Ulf Olofsson. Eleverna om lär sig...

Tre av tio elever i gymnasiet utan examen

Av eleverna som började 2020 tar 79,7 procent av eleverna på de nationella programmen gymnasieexamen inom tre år visar Skolverkets statistik. Det är samma andel som året dessförinnan. Sett till hela gymnasieskolan, inklusive eleverna på introduktionsprogrammen, så når...

Svenskarnas mobilberoende växer – mest bland yngre

Hela 44 procent av svenskar mellan 16-74 år håller sig vakna längre än planerat på grund av sin telefonanvändning. Dessutom sträcker sig 69 procent efter mobilen direkt när de vaknar. Det och mycket mer visar en ny studie från Deloitte. – Överanvändning av smartphones...

Föräldrar och elever utsätter lärare för orimliga krav som inte har med skolans kärnuppdrag att göra

Föräldrar och elever utsätter lärare för orimliga krav som inte har med skolans kärnuppdrag att göra. Det visar en färsk undersökning från Sveriges lärare som DN skriver om. – Det har hänt att familjemedlemmar till en elev krävt att få se prov och underlag för att...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

KK Stiftelsen Vi välkomnar ändringar i högskolelagen

Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag i den forskningspolitiska propositionen om ändringar i högskolelagen kring högskolans ansvar för livslångt lärande samt förtydliganden kring samverkan med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och nyttiggörande. Lagändringarna ska träda i kraft 1 juli. Här kommenterar KK-stiftelsens vd Eva Schelin. Läs mer här

– KK-stiftelsen ställer sig positiv till att högskolornas ansvar för det livslånga lärandet och samverkan förtydligas i lagen. Vår uppgift sedan starten 1994 är att stödja kunskaps- och kompetensutbyte mellan akademi och näringsliv. Att samverkansuppgiften nu tydliggörs kommer att bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

– Stiftelsen har ett flertal program som syftar till ökad kompetensförsörjning och kapacitetsförstärkning – såväl för akademi som näringsliv. Tillsammans med de lärosäten som vi stödjer har vi kommit långt med att skapa samverkansmodeller som ger nytta för såväl akademin, näringslivet som samhället i stort. Samverkan och samproduktion är rätt väg att gå.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This