NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

KI först i Sverige med att erbjuda MOOC (Massive Open Online Courses)

KI
Den 9 september2014 startar de första MOOC kursen som erbjuds från Sverige. Det är Karolinska Institutet som erbjuder två kurser. En tredje startar något senare  hösten 2014.

 

KIExploRx: Explore Statistics with R

Learn statistics in a practical, experimental way, through statistical programming with R, using examples from the health sciences. We will take you on a journey from basic concepts of statistics to examples from the health science research frontier.

KIBehMedx: Behavioral Medicine: A Key to Better Health

Learn how to change everyday behaviors for healthier lives using basic behavioral medicine concepts. Test yourself with virtual patient scenarios.

KIGlobalHx: An Introduction to Global Health

Understanding challenges and solutions to global health issues from an inter-disciplinary perspective.
Redan har över 46 000 deltagare anmält sig
Följ på Facebook

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. KI först i Sverige med att erbjuda MOOC (Massive Open Online Courses) | Namn på webbplatsen - […] KI först i Sverige med att erbjuda MOOC (Massive Open Online Courses) […]

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This