NY

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här...

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity Se inspelningen här Demografiska...

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Interview with Prof. Dr. Ebba Ossiannilsson on the potential of Open Online Education

I dagens update från ICDE. Läs mer här

Prior to, and in conjunction with, the Online Educa Berlin (OEB) 2021 conference on 1-3 December, ELM Magazine interviewed ICDE Board member Prof. Dr. Ebba Ossiannilsson and ICDE Member Dr. Andreas Rambow on the potential of Open Online Education.

In the interview, the two education experts share their visions on the democratic potential of the open online education and resources. One of the statements made by Prof. Dr. Ossiannilsson was very powerful, and worth highlighting:

“The only way to reach the goal of providing education for all is to go for open education.” – Prof. Dr. Ebba Ossiannilsson

Read the full interview here: https://elmmagazine.eu/redefining-resilience/open-online-education-ensures-education-for-all/

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This