NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

ICDE WCOL2019, Transforming Lives and Societies. Dublin Irland

ICDE WCOL2019
Nu finns uppdateringar och och presentationer tillgängliga från ICDE WCOL2019 på hemsidan
Där finns redan en del material och mer kommer att publiceras. Keynites mm. Håll utkik och följ vad som hände på ICDE WCOL2019 med över 800 deltagare från 8+ länder runt om i världen.
The 28th ICDE World Conference on Online Learning taking place in Dublin is one of the largest and most prestigious international conferences in the area. The conference theme of “Transforming Lives and Societies” anchors the growth of new models of open, online and digital learning in a number of big questions and the wider context of the Sustainable Development Goals. It aims to explore many of the contemporary problems and opportunities facing today’s educators in the globally connected digital-era. The organising team in the National Institute for Digital Learning (NIDL) at Dublin City University (DCU) promise a truly unique Irish experience along with an exciting and engaging conference programme. There will also be plenty of opportunities for delegates to mix socially and enjoy the sights and delights of Dublin.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This