NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Digitalisering för framtidens skola

Den skola vi bygger i dag ska rusta eleverna för en arbetsmarknad och
ett samhällsliv som vi bara kan ana konturerna av. Samtidigt vet vi att skolhuvudmän har svårt att erbjuda elever den undervisning som de har rätt till och som de behöver, bland annat på grund av den omfattande lärarbristen. Mindre huvudmän har svårt att erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet och glesbygdskommuner kan inte alltid erbjuda ett allsidigt utbud av ämnen i övrigt. Fjärrundervisning skulle kunna vara ett sätt att hantera dessa problem.

Läs hela rapporten 2018:1 http://www.ifous.se/app/uploads/2018/01/201801-Ifous-2018-1-M2-klickbar.pdf

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This