NY

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

God jul och gott nytt år från SVERD!

SVERD har verkligen hamnat i fokus och vi har fler fina framgångar under 2021 med lyckad Vårkonferens 12 mars , bra Höstkonferens 24 september och 4 välbesökta Webinarier med Digital Skills Nordplus projekt.

Vi har god representation i fler viktiga nätverk som UHR referensgrupp , NVL Digital , ICDE ( Styrelseuppdrag och kommitte uppdrag), Digital skills and jobs coalition DSJC och OER Sweden. Inom EDEN är vi medlemmar.

Efter den lyckade projektverksamheten under året inom Nordplus har det resulterat i ett fortsättningsprojekt under 18 månader med fokus på Digital Skills och templates.

Sedan har det varit en rad frågor stora som små om hur man kan genomföra distansutbildning med hög kvalitet ? Det är tydligt att det är många nya aktörer igång under pandemin som försöker hitta kreativa vägar framåt.

En stor utmaning för oss i SVERD är att visa på goda exempel men även vara tydlig med att distansutbildning är inget man snabbt fixar utan lång träning och utveckling för att kunna erbjuda kvalitet i distansutbildningen.

Extra kul är det då att regeringen har lyssnat och startar upp ett pedagogiskt högskole-lyft under 2022. Redan 2021 drog man igång ett tvåårigt projekt om utveckling av distansutbildning inom högre utbildning.
Anmäl er till SVERDs Årsmöte fredag den 11 Mars 2022 kl 10.00
https://doodle.com/poll/tgucwpyxath5wa6y?utm_source=poll&utm_medium=link

Anmäl er till SVERDs Vårkonferens fredag den 11 mars 2022 kl 13.00-16.00
Anmälan här https://www.sverd.se/sverd-varkonferens-11-mars-2022/

Ha en underbar jul och nyårshelg !
Distansutbildningshälsningar

Ulf Sandström
SVERDs ordförande
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)
www.sverd.se
070-6034239
sverd_log_rod_200 swe.jpg

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This