NY

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

God jul och gott nytt år från SVERD!

SVERD har verkligen hamnat i fokus och vi har fler fina framgångar under 2021 med lyckad Vårkonferens 12 mars , bra Höstkonferens 24 september och 4 välbesökta Webinarier med Digital Skills Nordplus projekt.

Vi har god representation i fler viktiga nätverk som UHR referensgrupp , NVL Digital , ICDE ( Styrelseuppdrag och kommitte uppdrag), Digital skills and jobs coalition DSJC och OER Sweden. Inom EDEN är vi medlemmar.

Efter den lyckade projektverksamheten under året inom Nordplus har det resulterat i ett fortsättningsprojekt under 18 månader med fokus på Digital Skills och templates.

Sedan har det varit en rad frågor stora som små om hur man kan genomföra distansutbildning med hög kvalitet ? Det är tydligt att det är många nya aktörer igång under pandemin som försöker hitta kreativa vägar framåt.

En stor utmaning för oss i SVERD är att visa på goda exempel men även vara tydlig med att distansutbildning är inget man snabbt fixar utan lång träning och utveckling för att kunna erbjuda kvalitet i distansutbildningen.

Extra kul är det då att regeringen har lyssnat och startar upp ett pedagogiskt högskole-lyft under 2022. Redan 2021 drog man igång ett tvåårigt projekt om utveckling av distansutbildning inom högre utbildning.
Anmäl er till SVERDs Årsmöte fredag den 11 Mars 2022 kl 10.00
https://doodle.com/poll/tgucwpyxath5wa6y?utm_source=poll&utm_medium=link

Anmäl er till SVERDs Vårkonferens fredag den 11 mars 2022 kl 13.00-16.00
Anmälan här https://www.sverd.se/sverd-varkonferens-11-mars-2022/

Ha en underbar jul och nyårshelg !
Distansutbildningshälsningar

Ulf Sandström
SVERDs ordförande
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)
www.sverd.se
070-6034239
sverd_log_rod_200 swe.jpg

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This