NY

Nu får AI djupare förståelse för mänskligt beteende

På Örebro universitet pågår forskning om hur AI ska få en bättre förståelse för människor och på så sätt kunna förutse våra behov. Detta sker genom en ny tvärvetenskaplig metod som översätter mänskligt beteende och integrerar det i AI-teknologi tidigt i...

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

God jul och gott nytt år från SVERD!

SVERD har verkligen hamnat i fokus och vi har fler fina framgångar under 2021 med lyckad Vårkonferens 12 mars , bra Höstkonferens 24 september och 4 välbesökta Webinarier med Digital Skills Nordplus projekt.

Vi har god representation i fler viktiga nätverk som UHR referensgrupp , NVL Digital , ICDE ( Styrelseuppdrag och kommitte uppdrag), Digital skills and jobs coalition DSJC och OER Sweden. Inom EDEN är vi medlemmar.

Efter den lyckade projektverksamheten under året inom Nordplus har det resulterat i ett fortsättningsprojekt under 18 månader med fokus på Digital Skills och templates.

Sedan har det varit en rad frågor stora som små om hur man kan genomföra distansutbildning med hög kvalitet ? Det är tydligt att det är många nya aktörer igång under pandemin som försöker hitta kreativa vägar framåt.

En stor utmaning för oss i SVERD är att visa på goda exempel men även vara tydlig med att distansutbildning är inget man snabbt fixar utan lång träning och utveckling för att kunna erbjuda kvalitet i distansutbildningen.

Extra kul är det då att regeringen har lyssnat och startar upp ett pedagogiskt högskole-lyft under 2022. Redan 2021 drog man igång ett tvåårigt projekt om utveckling av distansutbildning inom högre utbildning.
Anmäl er till SVERDs Årsmöte fredag den 11 Mars 2022 kl 10.00
https://doodle.com/poll/tgucwpyxath5wa6y?utm_source=poll&utm_medium=link

Anmäl er till SVERDs Vårkonferens fredag den 11 mars 2022 kl 13.00-16.00
Anmälan här https://www.sverd.se/sverd-varkonferens-11-mars-2022/

Ha en underbar jul och nyårshelg !
Distansutbildningshälsningar

Ulf Sandström
SVERDs ordförande
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)
www.sverd.se
070-6034239
sverd_log_rod_200 swe.jpg

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This