NY

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här...

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity Se inspelningen här Demografiska...

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

God Jul & Gott Nytt år från SVERD

God Jul och Gott nytt år tillönskas från SVERD !
Ett intensivt år med digital transformation, diskussioner om framtidens utbildningar och hur artificiell intelligens påverkar utbildning har inneburit stärkta mandat för SVERD och vår vision om IKT stött livslångt flexibelt lärande för alla.

Sverd går in i 2023 med arbete för flexibelt lärande och högskolepedagogiskt lyft i samarbete med UHR, deltagande i flera projekt som Erasmus+ AGILE-2-VET, Nordplus Digital Support och Digital Inkludering. Nätverksarbete som NordflexOn och DigComp2.2 , Deltagande på flera konferensen som tex LLL ICDE Konferensen i Lillehammer utanför Oslo den15-17 februari.

Kom ihåg att anmäla dig till SVERD Online Vårkonferens Tema ”Livslångt lärande” fredag den 10 mars 2023 i ZOOM.

Se anmälan här https://www.sverd.se/anmalan-sverd-varkonferens-lifelong-learning-den-10-mars-kl-13-00/

Anmälan för nya medlemmar till medlemskap i SVERD för 2023 kan göras här.
https://www.sverd.se/medlemsanmalan/

Distansutbildningshälsningar
Ulf Sandström
SVERDs ordförande
Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning
www.sverd.se
070-6034239

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This