NY

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...

Sju av tio lärare som undervisar i grundskolan är behöriga lärare

Lärarbehörigheten i grundskolan ökar något, till 71,5 procent. I gymnasiet ligger lärarbehörigheten nu på 84,2 procent vilket också är en liten ökning mot föregående år skriver fackföreningen Sveriges Lärare som granskat Skolverkets statistik. – Det är positivt att vi...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Anmälan SVERD Vårkonferens ”Lifelong Learning” den 10 mars kl. 13.00

Välkommen till SVERD Online Vårkonferens ” Livslångt lärande” den 10 mars kl 13.00 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning.

Anmälan är fri och sker här:

  Anmälan:

  SVERD Höstkonferens 22 sep. 2023 kl.10.00-15.45.

  Plattformen är Botkyrka kommuns ZOOM plattform.

  Skriv in din epostadress här: / Your E-mail

  Ditt Namn / Your name :

  Namn på din organisation.

  Eventuellt meddelande om tider när du kan närvara.

  Inloggning till ZOOM skickas ut en vecka före fredagen den 22 sep-2023. Konferensen pågår kl..10.00-15.45.

  Våronferensen har fritt deltagande  och äger rum fredag den 10 mars klockan 13.00-16.00 och körs på videokonferens systemet ZOOM.
  Temat är Lifelong Learning LLL.

  Agenda Innehåll Talare
  13.00 Välkomna till SVERD Vårkonferens Ulf Sandström  Ordförande SVERD
  13.10 -13.50
  + 10 min frågestund
  Landh MYH ”Yrkeshögskolans roll i omställning”.
  Margareta Landh Senior/Advisor Myndigheten för Yrkeshögskolan ( MYH)
  14.00 – 14.45 ”Omställningsstudiestödets roll för yrkesverksammas livslånga lärande”.
  Camilla Björkman  chef på politik-sektionen, UNIONEN
  Kaffe paus _
  15.00 -15.50
  +10 min frågestund
  Open Education as enabler for innovative lifelong learning
  Neil Fassina ICDE and President of Okanagan College, Canada
  16.00 -16.15 Summering , Avslutning
  Ebba Ossiannilsson Vice ordförande
  SVERD
  Share This