NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Anmälan SVERD Vårkonferens ”Lifelong Learning” den 10 mars kl. 13.00

Välkommen till SVERD Online Vårkonferens ” Livslångt lärande” den 10 mars kl 13.00 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning.

Anmälan är fri och sker här:

  Anmälan:

  SVERD Höstkonferens 22 sep. 2023 kl.10.00-15.45.

  Plattformen är Botkyrka kommuns ZOOM plattform.

  Skriv in din epostadress här: / Your E-mail

  Ditt Namn / Your name :

  Namn på din organisation.

  Eventuellt meddelande om tider när du kan närvara.

  Inloggning till ZOOM skickas ut en vecka före fredagen den 22 sep-2023. Konferensen pågår kl..10.00-15.45.

  Våronferensen har fritt deltagande  och äger rum fredag den 10 mars klockan 13.00-16.00 och körs på videokonferens systemet ZOOM.
  Temat är Lifelong Learning LLL.

  Agenda Innehåll Talare
  13.00 Välkomna till SVERD Vårkonferens Ulf Sandström  Ordförande SVERD
  13.10 -13.50
  + 10 min frågestund
  Landh MYH ”Yrkeshögskolans roll i omställning”.
  Margareta Landh Senior/Advisor Myndigheten för Yrkeshögskolan ( MYH)
  14.00 – 14.45 ”Omställningsstudiestödets roll för yrkesverksammas livslånga lärande”.
  Camilla Björkman  chef på politik-sektionen, UNIONEN
  Kaffe paus _
  15.00 -15.50
  +10 min frågestund
  Open Education as enabler for innovative lifelong learning
  Neil Fassina ICDE and President of Okanagan College, Canada
  16.00 -16.15 Summering , Avslutning
  Ebba Ossiannilsson Vice ordförande
  SVERD
  Share This