NY

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Anmälan SVERD Vårkonferens ”Lifelong Learning” den 10 mars kl. 13.00

Välkommen till SVERD Online Vårkonferens ” Livslångt lärande” den 10 mars kl 13.00 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning.

Anmälan är fri och sker här:

  Anmälan:

  SVERD Höstkonferens 22 sep. 2023 kl.10.00-15.45.

  Plattformen är Botkyrka kommuns ZOOM plattform.

  Skriv in din epostadress här: / Your E-mail

  Ditt Namn / Your name :

  Namn på din organisation.

  Eventuellt meddelande om tider när du kan närvara.

  Inloggning till ZOOM skickas ut en vecka före fredagen den 22 sep-2023. Konferensen pågår kl..10.00-15.45.

  Våronferensen har fritt deltagande  och äger rum fredag den 10 mars klockan 13.00-16.00 och körs på videokonferens systemet ZOOM.
  Temat är Lifelong Learning LLL.

  Agenda Innehåll Talare
  13.00 Välkomna till SVERD Vårkonferens Ulf Sandström  Ordförande SVERD
  13.10 -13.50
  + 10 min frågestund
  Landh MYH ”Yrkeshögskolans roll i omställning”.
  Margareta Landh Senior/Advisor Myndigheten för Yrkeshögskolan ( MYH)
  14.00 – 14.45 ”Omställningsstudiestödets roll för yrkesverksammas livslånga lärande”.
  Camilla Björkman  chef på politik-sektionen, UNIONEN
  Kaffe paus _
  15.00 -15.50
  +10 min frågestund
  Open Education as enabler for innovative lifelong learning
  Neil Fassina ICDE and President of Okanagan College, Canada
  16.00 -16.15 Summering , Avslutning
  Ebba Ossiannilsson Vice ordförande
  SVERD
  Share This