NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

GD:s kristallkula – om yrkeshögskolan

Generaldirektör Thomas PerssonMyndigheten för yrkeshögskolan spekulerar om framtida scenarier för yrkeshögskolan. Han  samla sina tankar om yrkeshögskolan (YH) och framtiden. Vad han tror kommer att hända? Vilka är de stora huvuddragen i utvecklingen? Vad kommer vi på myndigheten att arbeta med i ett lite längre perspektiv?

Han påtalar att det initialt är viktigt att säga att det redan hänt mycket inom yrkeshögskolan de senaste åren. Det har bland annat handlat om fler varianter inom yrkeshögskolan, en mycket kraftig expansion, tydligare relationer till andra utbildningsformer och försök med validering/möjlighet att ta examen snabbare (YH-flex). Detta är förstås förändringar som kommer att fortsätta att påverka utvecklingen de närmaste åren. Det är viktigt att förstärka att detta inte är en text om hur det faktiskt kommer att bli. Det är en text där han försöker resonera om vad som skulle kunna hända, utifrån det vi vet om yrkeshögskolan idag. Nio scenarier är framträdande. Läs mer här 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This