NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Från LMS till NGDLE

From LMS to NGDLE: the acronyms of the future of online learning

Icons of LMS, a graduation cap over a laptop, and other learning icons.

Just a few years ago, educators were excited to use a robust learning management system (LMS) in which course materials, class discussion boards, and grade information could all be arrayed within a single system. By 2014, 99 percent of universities had an LMS in place and 74 percent of faculty felt they were useful instructional tools.

Now, it appears that an LMS is not enough!

The future of online learning

According to the EDUCAUSE initiative funded by the Bill & Melinda Gates Foundation, the DLE should be an LMS core, around which other functions can be incorporated. Sort of like adding additional “Legos” to a core Lego statue. The “Lego” approach to moving towards a next-generation digital learning environment (NGDLE) allows for more flexibility. These “Lego” bits are sometimes known as a portion of the total Learning architecture (TLA) to create specifications that allow learning tools to integrate into the LMS to provide additional functionality. Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This