NY

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Skolminister Lotta Edholm kommenterar resultaten i den internationella studien ICCS

Svenska 14-åringar är näst bäst i den internationella studien ICCS som Skolverket presenterade i dag. ICCS mäter kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.– Det är glädjande att svenska åttondeklassare står sig starka när det...

Rekordmånga läser SFI i Skellefteå – ökar med industriboomen

Antalet elever som läser SFI har minskat i landet de senaste åren. Men med de stora industrietableringarna är eleverna i Skellefteå fler än någonsin. – Nu är de stora volymerna akademiker och personer som har studievana, säger rektor Ulf Olofsson. Eleverna om lär sig...

Tre av tio elever i gymnasiet utan examen

Av eleverna som började 2020 tar 79,7 procent av eleverna på de nationella programmen gymnasieexamen inom tre år visar Skolverkets statistik. Det är samma andel som året dessförinnan. Sett till hela gymnasieskolan, inklusive eleverna på introduktionsprogrammen, så når...

Svenskarnas mobilberoende växer – mest bland yngre

Hela 44 procent av svenskar mellan 16-74 år håller sig vakna längre än planerat på grund av sin telefonanvändning. Dessutom sträcker sig 69 procent efter mobilen direkt när de vaknar. Det och mycket mer visar en ny studie från Deloitte. – Överanvändning av smartphones...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att:

Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900 elever behörighet till gymnasieskolan. Fler elever behöver klara av grundskolan eftersom vi vet att det är en av de viktigaste förebyggande insatserna för att undvika ett långsiktigt utanförskap.

85,8 procent av flickorna som gick ut årskurs 9 i våras var behöriga till något av gymnasieskolans nationella program jämfört med 84,6 procent av pojkarna. För flickorna var andelen oförändrad sedan våren 2022 medan den hade ökat med 0,4 procentenheter för pojkarna. Andelen behöriga flickor har varit högre än andelen behöriga pojkar under hela mätperioden sedan våren 1998. Men skillnaden mellan könen har aldrig varit så liten som våren 2023.

I Sverige har skillnaderna minskat under våren 2023 och vi kan konstatera att pojkarna i år har förbättrat sitt resultat och knappar in på flickornas betygsresultat.

Läs mer här:

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This