NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Fleksibel utdanning Norge – ny Direktör

Eleni Simeou Askim (43) har begynt som ny leder i Fleksibel utdanning Norge fra 2. januar 2023. Eleni har bred arbeidserfaring fra ideell sektor, partssamarbeidet og over 12 års erfaring innenfor utdanning og kompetanse.

– Fleksibel utdanning er mer enn noen gang et tema i tiden, både i fagmiljøer og i politiske diskusjoner, sier ny daglig leder i Fleksibel utdanning Norge, Eleni Simeou Askim (43) – Det favner diskusjoner om distrikts-Norge, inkludering og framtidens kompetansebehov, og er viktig for samfunns- og arbeidslivsutvikling. Derfor er det utrolig spennende å bli en del av FuN nå. Mulighetene til å fremme FuN og våre medlemmers interesser er store, og jeg er svært motivert for oppgaven. Det er fantastisk å endelig kunne sette i gang, sier Eleni som vil bruke mye tid i 2023 på å bli kjent med og på å synliggjøre FuNs medlemmer.

Läs mer här

Läs mer om  FUN här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This