NY

SVERD-webbinarium: Kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande

Välkommen till ännu ett SVERD-webbinarium i samverkan med UHR där vi kommer att belysa nationella och internationella perspektiv på kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande. Läs mer här Du kan fortfarande anmäla dig! Läs mer här Teman: Missing...

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

2. Fem framgångsfaktorer

Jessica Lindblom, Anna-Sofia Alklind Taylor, Jana Rambusch och Henrik Svensson

Högskolan I Skövde

Fem framgångsfaktorer för utveckling av pedagogisk digital kompetens för nätbaserat lärande

Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) har tydliga implikationer för nätundervisning inom högre utbildning. Förutom de möjligheter och begränsningar som tekniken erbjuder, krävs det även nya kunskaper hos den undervisande läraren och behovet av en god pedagogisk digital kompetens är centralt. Pedagogisk digital kompetens är något mer än praktiska digitala färdigheter och förmågor. Det är ett förhållningssätt som integrerar tekniska och didaktiska perspektiv. Syftet med denna korta text är att delge andra lärare som vill börja med eller vidareutveckla nätbaserad undervisning kunskaper och praktiska erfarenheter för hur detta kan genomföras utifrån pedagogisk digital kompetens. Lärarna i ämnesgruppen för kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde har bedrivit nätbaserad undervisning sedan 2008. Vi har identifierat följande fem framgångsfaktorer:

1) En gemensam pedagogisk grundsyn underlättar genom att lärarna har liknande perspektiv på lärande och undervisning. Det medför en ”röd tråd” i undervisningen och ökar tydligheten för studenterna. De vet vad vi förväntar oss och det underlättar om det uppstår problem. Vi upplever att distansstudenter generellt har mindre tolerans för inkonsekvenser och skillnader mellan kurser. Genom att själva medvetandegöra hur vi ser på lärandet förstärks vår egen identitet.

2) Undervisningskulturen påverkas vid övergången till distansundervisning. Nya uppgifter och roller uppstår vid nätbaserad undervisning. Lärare med lång erfarenhet av campusundervisning ställs inför nya utmaningar i form av videoveckobrev, mailformuleringsexpert, coach, problemlösare samt användare av nya tekniska och administrativa system och rutiner. Distansstudenter är en heterogen grupp som har skilda förväntningar på studierna och sin egen insats. Som ny och ovan i denna lärarsituation gör man lätt misstag och det krävs öppenhet och ödmjukhet för att möta dessa och våga utvecklas som lärare.

3) Teamwork är fördelaktigt och samarbeta hellre än att sitta på kontoret och uppfinna hjulet på nytt. Genom att samarbeta med kollegor skapas en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbas, bollplank, fördelning av arbetsbördan och man undviker att gå i samma fällor. Det krävs en helhetssyn för teamwork där man behöver ta bort skygglappar och lägga revirtänkandet åt sidan. Teamwork utgör ett stöd för nya lärare vid lärarbyten och en reservkraft vid sjukdom. Samarbete mellan lärare sparar tid, främjar kreativitet och ger studenterna en känsla av ”röd tråd” genom hela utbildningen.

4) Positiv inställning till teknik är inte ett krav men en lämplig förutsättning. Det centrala är nyfikenhet och viljan att testa nya saker. På det sätt ett specifikt verktyg fungerar i en kurs är inte enbart kopplat till dess inbyggda funktionalitet, utan ta reda på hur andra kollegor gör. Var inte rädd för att låna bra idéer från kollegor men dela också med dig av dina egna idéer. Anta inte heller att studenter använder samma programvara som du själv. Datormognaden varierar stort hos studenterna och att vara Facebook-användare innebär inte att man är duktig på datorer.

5) Administrativa, pedagogiska och tekniska stödresurser är viktigt att din organisation tillhandahåller så att man som lärare får mer tid åt det ämnesmässiga innehållet i kursen. Undvik att vara teknisk support åt dina studenter och ta istället hjälp av IT-supporten. Fortbilda dig inom pedagogisk digital kompetens och se nya funktioner och lösningar som möjligheter istället för begränsningar, och lita på din egen kompetens som lärare. Det är utmärkt med en utbildningscoach eller liknande som stöttar studenter och lärare med administrativa frågor.

Det främsta rådet för att lyckas med nätbaserad undervisning är att våga ta steget, men se till att du får med några kollegor i lärargruppen. Börja lite smått och bygg ut efterhand. Våga prova nya lösningar och var inte rädd för mindre bakslag när det inte fungerar perfekt första gången. Utgå från lärandemålen i första hand och fundera sedan på hur läraktiviteter och examinationsformer bör utformas för att nå målen. Vilka verktyg skulle stödja dessa aktiviteter? Vilken sorts lärande stödjer de och vad är du ute efter i just denna kurs? Skapa egen projektsajt och “provkör” olika verktyg för att testa möjligheter och begränsningar. Tänk även på att kommunikation med och tillgänglighet för studenterna är otroligt viktigt, särskilt i början av en kurs. Slutligen, glöm inte ha kul och våga bjuda på dig själv ibland.

 

Vill du läsa mer? Läs vårt bidrag i Utbildning & Lärande: http://www.his.se/PageFiles/35592/UtbLar5nr1_2011_PedagogiskDigitalKompetens.pdf

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This