NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

EDEN Digital Learning Europe

Sedan Brexit etablerades EDEN Digital Learning Europe , med säte i Tallin Estonia och fortfarande med Sekretariatet i Budapest i Ungern. Den nya Styrelsen är som nedan med Josep M Duart som President från UOC, Spanien. EDEN UK kommer finans kvar iallafall under en övergångstid.

EDEN Digital Learning Europe was created to continue the operation of the European Distance and E-Learning Network once the United Kingdom left the European Community. It exists to share knowledge and improve understanding amongst professionals in distance and e-learning and to promote policy and practice across the whole of Europe and beyond.

EDEN Digital Learning Europe is the smart network for the professional community and a professional community for smart learning.

Established in 2019 as an international educational association and not-for-profit organisation, EDEN Digital Learning Europe is open to institutions and individuals dealing with e-learning, and – more broadly speaking – open and distance education.
Providing versatile expertise, the Association embraces all levels of formal and non-formal education and training. EDEN Europe has been consistently instrumental in the promotion of networking, international co-operation and professional development.

As a key asset, EDEN Europe has a strong and active membership. By joining EDEN Europe you become part of the largest, most dynamically developing professional community of experts and practitioners of electronic distance education.

EDEN Digital Learning Europe is registered as a not-for-profit association under Estonian law.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This