NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

EC Digital economy and society, Education and training

Den 18 juni kom Europeiska Kommissionen ut med EC Digital economy and society, Education and training. Läs mer här

Det för en unik möjlighet att deltaga i den här konsultationen och enkäten kommer att vara tillgänglig på de officiella EU språken. Idag på EDENs årliga konferens  var Kommissionär Georgi Dimitrov huvudtalare och berättade om konsultationen. Se några screenshot lögner ner i blogposten.

The questionnaire will become available in all official EU languages by 9 July 2020.

All interested citizens and organisations are welcome to participate in this consultation. In particular, the consultation seeks the views of learners, educators, education staff, parents/carers/family members of learners, as well as representatives of education and training institutions. Governmental and non-governmental organisations (international, European, national, regional and local) as well as representatives from the public sector and industry are also encouraged to respond. Individuals under 18 years of age are asked not to respond to the consultation themselves, but to refer to a parent/carer/adult family member to respond and reflect their experience.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This