NY

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

EC Digital economy and society, Education and training

Den 18 juni kom Europeiska Kommissionen ut med EC Digital economy and society, Education and training. Läs mer här

Det för en unik möjlighet att deltaga i den här konsultationen och enkäten kommer att vara tillgänglig på de officiella EU språken. Idag på EDENs årliga konferens  var Kommissionär Georgi Dimitrov huvudtalare och berättade om konsultationen. Se några screenshot lögner ner i blogposten.

The questionnaire will become available in all official EU languages by 9 July 2020.

All interested citizens and organisations are welcome to participate in this consultation. In particular, the consultation seeks the views of learners, educators, education staff, parents/carers/family members of learners, as well as representatives of education and training institutions. Governmental and non-governmental organisations (international, European, national, regional and local) as well as representatives from the public sector and industry are also encouraged to respond. Individuals under 18 years of age are asked not to respond to the consultation themselves, but to refer to a parent/carer/adult family member to respond and reflect their experience.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This