NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Digital kompetens och den snabba AI-utvecklingen

En ny rapport Edtechbarometern från Swedish Edtech Industry har kommit . I årets rapport är temat digital kompetens och den snabba AI-utvecklingen. Under temat har experter, forskare och företrädare för olika sektorer intervjuats:

Måns Jonasson, expert på Internetstiftelsen
Amy Loutfi, professor och ledande AI-forskare
Palle Lundberg, vd SKR
Linnea Stenliden, biträdande professor och forskare AI-litteraracitet
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör Tech Sverige

Rapporten avslutas med en trendspaning av Nordic Edtech News Jonathan Viner som pekar på stora trender som påverkar utvecklingen: AI, mikrolärande, universitetens affärsmodeller som förändras och företagens ökade investeringar i kompetensutveckling.

Läs rapporten Edtechbarometern 2023 – Vi måste orka lära oss mer! 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This