NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Den nya tekniken fungerar utmärkt som informationsöverförare

(Bild Handels i Sthlm, från Wikimedia)
I Dagens Nyheter kulturdebatt den 8 april skriver Handelshögskolans rektor Lars Strannegård i artikeln ” Pandemin har fått oss att rannsaka vårt lärosäte” – att den nya tekniken fungerar utmärkt som informationsöverförare.

Det som dock behöver utvecklas är sammanhangsskapandet, kontextualiseringen av stoffet låter sig i någon mån göras på distans, men här ökar svårighetsgraden. I dag används uttrycket ”flip the classroom” flitigt inom högskolepedagogiken.

Det är en idé helt i linje med Wilhelm von Humboldts tanke att klassrummet bör användas mindre för föreläsningar och envägskommunikation, och mer för interaktion. Det omvända klassrummet innebär att studenter tar del av föreläsningar och stoff under icke-schemalagd tid, medan klassrumstiden används till diskussioner och interaktion med läraren. Det går att läsa, lyssna och se på en föreläsare hemma, för att sedan gå till klassrummet och kontextualisera och fördjupa det stoff man tagit in.

Läs mer här 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This