NY

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...

Sju av tio lärare som undervisar i grundskolan är behöriga lärare

Lärarbehörigheten i grundskolan ökar något, till 71,5 procent. I gymnasiet ligger lärarbehörigheten nu på 84,2 procent vilket också är en liten ökning mot föregående år skriver fackföreningen Sveriges Lärare som granskat Skolverkets statistik. – Det är positivt att vi...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Den nya tekniken fungerar utmärkt som informationsöverförare

(Bild Handels i Sthlm, från Wikimedia)
I Dagens Nyheter kulturdebatt den 8 april skriver Handelshögskolans rektor Lars Strannegård i artikeln ” Pandemin har fått oss att rannsaka vårt lärosäte” – att den nya tekniken fungerar utmärkt som informationsöverförare.

Det som dock behöver utvecklas är sammanhangsskapandet, kontextualiseringen av stoffet låter sig i någon mån göras på distans, men här ökar svårighetsgraden. I dag används uttrycket ”flip the classroom” flitigt inom högskolepedagogiken.

Det är en idé helt i linje med Wilhelm von Humboldts tanke att klassrummet bör användas mindre för föreläsningar och envägskommunikation, och mer för interaktion. Det omvända klassrummet innebär att studenter tar del av föreläsningar och stoff under icke-schemalagd tid, medan klassrumstiden används till diskussioner och interaktion med läraren. Det går att läsa, lyssna och se på en föreläsare hemma, för att sedan gå till klassrummet och kontextualisera och fördjupa det stoff man tagit in.

Läs mer här 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This