NY

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Välkommen till SVERD Online höstkonferens European year of skills 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning. Anmälan är fri och registreraing sker här:https://www.sverd.se/sverd-online-hostkonferens-22-sep-2023/...

AI ska hjälpa polisstudenter med fysiska prov

Med hjälp av AI och träningsklockor ska polisstudenter kunna lära sig mer om sin hälsa inför avgörande fysiska examinationer. De som leder projektet är Sandra Krugly och Alexander Jansson, adjunkter vid Institutionen för idrottsvetenskap och som undervisar i fysisk...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Den nya tekniken fungerar utmärkt som informationsöverförare

(Bild Handels i Sthlm, från Wikimedia)
I Dagens Nyheter kulturdebatt den 8 april skriver Handelshögskolans rektor Lars Strannegård i artikeln ” Pandemin har fått oss att rannsaka vårt lärosäte” – att den nya tekniken fungerar utmärkt som informationsöverförare.

Det som dock behöver utvecklas är sammanhangsskapandet, kontextualiseringen av stoffet låter sig i någon mån göras på distans, men här ökar svårighetsgraden. I dag används uttrycket ”flip the classroom” flitigt inom högskolepedagogiken.

Det är en idé helt i linje med Wilhelm von Humboldts tanke att klassrummet bör användas mindre för föreläsningar och envägskommunikation, och mer för interaktion. Det omvända klassrummet innebär att studenter tar del av föreläsningar och stoff under icke-schemalagd tid, medan klassrumstiden används till diskussioner och interaktion med läraren. Det går att läsa, lyssna och se på en föreläsare hemma, för att sedan gå till klassrummet och kontextualisera och fördjupa det stoff man tagit in.

Läs mer här 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This