NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Den nya tekniken fungerar utmärkt som informationsöverförare

(Bild Handels i Sthlm, från Wikimedia)
I Dagens Nyheter kulturdebatt den 8 april skriver Handelshögskolans rektor Lars Strannegård i artikeln ” Pandemin har fått oss att rannsaka vårt lärosäte” – att den nya tekniken fungerar utmärkt som informationsöverförare.

Det som dock behöver utvecklas är sammanhangsskapandet, kontextualiseringen av stoffet låter sig i någon mån göras på distans, men här ökar svårighetsgraden. I dag används uttrycket ”flip the classroom” flitigt inom högskolepedagogiken.

Det är en idé helt i linje med Wilhelm von Humboldts tanke att klassrummet bör användas mindre för föreläsningar och envägskommunikation, och mer för interaktion. Det omvända klassrummet innebär att studenter tar del av föreläsningar och stoff under icke-schemalagd tid, medan klassrumstiden används till diskussioner och interaktion med läraren. Det går att läsa, lyssna och se på en föreläsare hemma, för att sedan gå till klassrummet och kontextualisera och fördjupa det stoff man tagit in.

Läs mer här 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This