NY

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen. Läs mer här How can we live with a sense of place and a cultural identity while global interaction and need for collaboration keep growing? How can we...

Speculative Futures on ChatGPT and Generative Artificial Intelligence (AI): A Collective Reflection from the Educational Landscape

Sedan november 2022 har det varit mycket tal om och spekulationer om CHAT GPT och nu senast i dagarna ockps om GPT4. GPT4 kan GPT-4: can solve difficult problems with greater accuracy, thanks to its broader general knowledge and problem solving abilities. Flera inlägg...

Sök projektmedel för högskolepedagogisk utveckling

Under 2022–2023 främjar UHR på regeringens uppdrag gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. Nu går det att söka upp till 1,5 miljon kronor för högskolepedagogiska projekt som handlar om digitalisering, examination, akademisk...

Artificiell intelligens visar sig klara av intellektuella uppgifter som nyss framstod som unika för människan.

Dagens Nyheters journalist Linus Larsson skriver idag att den nya versionen av GPT, systemet bakom chatt-roboten på allas läppar, ger en glimt av en framtid där artificiell intelligens är en förlängning av vårt medvetande. Artikeln belyser att artificiell intelligens...

Minst kompetensutveckling till den som behöver det mest

Tidningen Arbetet lyfter att det erbjuds "Minst kompetensutveckling till de som behöver den mest".(Arbetet 14 februari). Slutsatsen kommer från en undersökning som TCO:s tankesmedja Futurion, låtit Novus opinion genomföra där 26 procent svarar att de har en svag...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Den nya tekniken fungerar utmärkt som informationsöverförare

(Bild Handels i Sthlm, från Wikimedia)
I Dagens Nyheter kulturdebatt den 8 april skriver Handelshögskolans rektor Lars Strannegård i artikeln ” Pandemin har fått oss att rannsaka vårt lärosäte” – att den nya tekniken fungerar utmärkt som informationsöverförare.

Det som dock behöver utvecklas är sammanhangsskapandet, kontextualiseringen av stoffet låter sig i någon mån göras på distans, men här ökar svårighetsgraden. I dag används uttrycket ”flip the classroom” flitigt inom högskolepedagogiken.

Det är en idé helt i linje med Wilhelm von Humboldts tanke att klassrummet bör användas mindre för föreläsningar och envägskommunikation, och mer för interaktion. Det omvända klassrummet innebär att studenter tar del av föreläsningar och stoff under icke-schemalagd tid, medan klassrumstiden används till diskussioner och interaktion med läraren. Det går att läsa, lyssna och se på en föreläsare hemma, för att sedan gå till klassrummet och kontextualisera och fördjupa det stoff man tagit in.

Läs mer här 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This