NY

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

AI and Understanding Learning

EDEN NAP webinar Wednesday, 26 February 2020, 15:30 CET

Läs mer här

Artificial Intelligence (AI) has become more relevant in the last years in the education and training landscape. AI may be characterized as started with machine learning (ML) as a path to humanlike intelligence. ML can treat an ocean of data with data mining techniques, data analytics and other similar approaches. And forms of AI have been developed, based on ML, with algorithms for vision, speech recognition, reasoning, navigation, etc.. Most of these approaches have been used in education and training. The reasoning and decision making associated with AI are the main advances that can help understanding the effectiveness of teaching and of training. Assessment of learning is fundamental to improve teaching and training. Learning is a personal and individual action and AI, as an outsider and independent procedure, may help the assessment of acquisition of learning. The webinar addresses some experiences and projects that may bring some food for thought as possibilities for research. The topics to address are:

  • Time to assess learning outcomes in e-learning: aligning assessment methods with the diverse set of learning outcomes project, University of Porto, Portugal.
  • Artificial Intelligence and Assessment: In AI assessment, a software system infers problem-specific rules for automated scoring from examples of instructor grading of student assignments, Teaching Commons, University of Stanford, USA.
  • Key messages on AI in Education, Working Group on Learning, Teaching and Assessment, European Commission.
  • Chinese school using facial recognition to analyze students’ emotions: Techspot report on how identifying emotions from students with AI may improve learning. See more here

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This