NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

AI and Understanding Learning

EDEN NAP webinar Wednesday, 26 February 2020, 15:30 CET

Läs mer här

Artificial Intelligence (AI) has become more relevant in the last years in the education and training landscape. AI may be characterized as started with machine learning (ML) as a path to humanlike intelligence. ML can treat an ocean of data with data mining techniques, data analytics and other similar approaches. And forms of AI have been developed, based on ML, with algorithms for vision, speech recognition, reasoning, navigation, etc.. Most of these approaches have been used in education and training. The reasoning and decision making associated with AI are the main advances that can help understanding the effectiveness of teaching and of training. Assessment of learning is fundamental to improve teaching and training. Learning is a personal and individual action and AI, as an outsider and independent procedure, may help the assessment of acquisition of learning. The webinar addresses some experiences and projects that may bring some food for thought as possibilities for research. The topics to address are:

  • Time to assess learning outcomes in e-learning: aligning assessment methods with the diverse set of learning outcomes project, University of Porto, Portugal.
  • Artificial Intelligence and Assessment: In AI assessment, a software system infers problem-specific rules for automated scoring from examples of instructor grading of student assignments, Teaching Commons, University of Stanford, USA.
  • Key messages on AI in Education, Working Group on Learning, Teaching and Assessment, European Commission.
  • Chinese school using facial recognition to analyze students’ emotions: Techspot report on how identifying emotions from students with AI may improve learning. See more here

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This