NY

Nationell yrkesutbildning -ny form av utbildning för vuxna på gymnasial nivå

För att stärka kompetensförsörjningen och möta företagens kompetensbehov har regeringen tagit initiativ till en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Utbildningsformen nationell yrkesutbildning har sin utgångspunkt i den modell...

Kommuner efterlyser statlig finansiering av decentraliserade högskolemiljöer

Flera kommuner vittnar om att decentraliserade högskolemiljöer har ökat utbildningsnivån bland dess invånare. Nu behövs ett nytt statligt finansieringssystem för att nå ut ännu bredare, menar ledarna för samverkansnätverket Nya vägar. Vid ett seminarium den 12/4 i...

Liberalerna vill återreglera skolan:

På tisdagen presenterade Liberalerna en ny inriktning för skolpolitiken som partiet ska gå till val på 2026. Partiet vill göra rent hus med idéerna bakom friskolereformen, kommunaliseringen och målstyrningen. Liberalerna vill återgå till en mer regelstyrd skola så som...

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över sambandet mellan digitala medier och ohälsa för barn och unga

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att se över sambandet mellan digitala medier och ohälsa för barn och unga. Myndigheten ska även ta fram rekommendationer gällande skärmtid.

– Det är angeläget att undersöka mer om hur skärmtid och digitala medier påverkar hälsa. Vi ser oroväckande tendenser, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) under en pressträff.

Folkhälsomyndigheten har därför fått i uppdrag att ta fram en vägledning om hantering av digitala medier för barn och unga. Myndigheten ska också ta fram rekommendationer gällande skärmtid.

FRÅN 2 PROCENT TILL 46 PROCENT

Bakgrunden är att man har sett en ökad användning i unga åldrar. Enligt Statens medieråd har den dagliga internetanvändningen bland treåringar ökat från 2 procent 2010, till 46 procent 2018.

– Man kan ana att den siffran stuckit iväg ytterligare sedan 2018. Och om vi tittar på lite äldre barn kan vi se att 2010 använde 30 procent av 14-åringar internet mer än tre timmar per dag, 2020 hade siffran stigit till 76 procent, säger Jakob Forssmed.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This