NY

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna frpn dagen opch fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD med på EDEN konferensen 2016 i Budapest

e16eden25_2

 

EDEN konferensen den 14-17 juni i Budapest närmar sig och kommer att bli en mycket speciell konferens och en milstolpe i föreningens historia. European distance and e-learning network (EDEN) firar 25-årsjubileum och flera viktiga initiativ förbereds. Den bakomliggande tanken till  programinnehållet är att samla ”know-how” och expertis inom flexibelt lärande och nätbaserad utbildning för att sammanställa nuläget och försöka projicera vårt kunnande in i framtiden.

SVERD är på plats och införmerar om det nordiska och baltiska samarbetet inom ICDE ON Boldic.

EDEN konferensen bjuder in forskare och praktiker inom distansutbildningsområde för att delta i en gemensam diskussion om digitalt lärande baserat på en analys av erfarenhet och know-how som ackumulerats i distansutbildningssamhället under de senaste 25 åren.
Ett viktigt del i EDEN konferensen 2016 är en paneldiskussion på temat ”personalisering av lärandet”. Diskussionen berör skillnaden mellan två olika perspektiv och teoretiska ansatser på detta tema så olika som de Michael G. Moore och Cristóbal Cobo representerar . EDEN har också har bjudit in Steve Wheeler som kommer att inleda och moderera diskussionen och försöka hitta en syntes av de olika teoretiska perspektiven.

Läs mer om EDEN Budapest 2016 här

Home

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This