NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

2021 Open Access Week: It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity

The 2021 Open Access Week Advisory Committee is pleased to announce that the theme for this year’s International Open Access Week, to be held October 25-31, will be “It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity.” Läs mer här

Open Access Week, a global event now entering its tenth year, is an opportunity for the academic and research community to continue to learn about the potential benefits of Open Access, to share what they’ve learned with colleagues, and to help inspire wider participation in helping to make Open Access a new norm in scholarship and research.

Open Access to information – the free, immediate, online access to the results of scholarly research, and the right to use and re-use those results as you need – has the power to transform the way research and scientific inquiry are conducted. It has direct and widespread implications for academia, medicine, science, industry, and for society as a whole.

Open Access (OA) has the potential to maximize research investments, increase the exposure and use of published research, facilitate the ability to conduct research across available literature, and enhance the overall advancement of scholarship. Research funding agencies, academic institutions, researchers and scientists, teachers, students, and members of the general public are supporting a move towards Open Access in increasing numbers every year. Open Access Week is a key opportunity for all members of the community to take action to keep this momentum moving forward.

Get involved. Participating in Open Access Week can be as simple or involved as you like. It can also be a chance to let your imagination have full rein and come up with something more ambitious, wacky, fun.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This