Distansstudier växer sig allt större. Andelen distansstudenter har de senaste tio åren ökat från en tiondel till nästan en tredjedel av alla högskolestudenter. I en enkätundersökning har SCB ställt frågor till personer som registrerat sig till distanskurser höstterminen 2010 om deras attityder till distansutbildning på högskolan, vad avsikterna med distansutbildningen är, skälen till att studera på distans samt den upplevda kvaliteten av distansutbildningen. Vissa enkätfrågor (variabler) kan jämföras med campusförlagda utbildningar.

SCBs rapport om Distansutbildning i högskolan

Categories: Nyheter, Uncategorized

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...