Trots att komvux har fler elever än hela gymnasieskolan så får inte lärare den utbildning som de behöver för att klara utmaningen att undervisa vuxna elever.

Bristerna gör att regeringen har gett Universitetskanslersämbetet uppdraget att utreda hur lärarutbildningarna ska bli bättre.

Regeringens har gett uppdrag till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor inom ramen för ämnes och skollärarutbildningen bättre ska förbereda lärarstudenterna för att arbeta inom komvux.

Att lärarutbildningen har stora brister framkom i rapporten Redo för komvux som Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet, lade på regeringens bord i somras. Lärosätena bryter mot högskoleförordningen genom att inte följa de styrdokument som finns, skriver han i rapporten.

Läs mer i Dagens Nyheter här:

Länk till Regeringens sida

Categories: Uncategorized

Populära inlägg

/

SVERDs Höstkonferen

SVERDs höstkonferens äger rum i Stockholm under två dagar 12-13 2019 i ...

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

1. Ordförande har o

Välkommen till SVERDnytt nr 3-2015 det digitala nyhetsbrevet från Svenska ...

/

Inbjudan till SVERDs

Inbjudan till SVERDs Höstkonferens -2016 “Innovativt, kommunikativt & omformat lärande.” Fredag den ...

4. REKs Tankesmedja

REK – Riksorganisationen för eKompetens INVITATION och PROGRAM för REKs TANKESMEDJA om ...