NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Vuxenutbildningens dag fredag 30 juni på Almedalen med VIS

Vuxenutbildningens dag arrangeras av branchorganisationen för formell vuxenutbildning ”Vuxenutbildning i samverkan” VIS i Almedalen fredag den 30 juni . Den återkommande Vuxenutbildningsdagen är ett populärt inslag i VIS påverkansarbete. Dagen bjuder på ett mycket intressant program och det utlovas goda möjligheter att träffa beslutsfattare och branschkollegor. I år kan man också följa evenemanget via webbsändning,

Program vid VIS Vuxenutbildningsdag, Fredag den 30 juni på Almedalen

9:00-9:45
Regeringens syn på vuxenutbildningens roll i kompetensförsörjningen
Vuxenutbildningen spelar än allt större roll inom arbetslivets kompetensförsörjning.
Hur ser regeringen på vuxenutbildningens roll inom kompetensförsörjningen och hur kan den utvecklas ytterligare?
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/68332

10:00-10:45
Lokalt och regionalt samarbete för kompetensförsörjning
Utbildning för vuxna spelar än allt större roll inom arbetslivets kompetensförsörjning. I takt med att större företagsetableringar ökar, växer också kravet på god samverkan mellan näringsliv och utbildningsanordnare. Vilka goda exempel kan vi se på sådan samverkan?
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/68354

11:00-11:45
Ökad tillgång till kompetensförsörjning
Vuxenutbildningen spelar än allt större roll inom arbetslivets kompetensförsörjning. Hur kan användningen av distansmetoder och lärcentra utvecklas för att säkra tillgången till kompetensförsörjning?
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/68355

14:00-14:45
Behövs nya system för kompetensförsörjning?
Regionalt yrkesvux spelar än allt större roll inom arbetslivets kompetensförsörjning. Samtidigt höjs röster om att de nuvarande formerna för yrkesvux behöver ändras eller kompletteras. Vilka ändringar skulle i så fall behövas, och vad skulle de ändringarna leda till?
Webbsändning https://almedalsveckanplay.info/68357

15:00-15:45
När perspektiven inte rimmar – kan yrkesvux lösa både individens och arbetslivets behov samtidigt?
Idag ska yrkesvux fungera både som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument och ett verktyg för arbetslivets kompetensförsörjning. Vilka spänningar kan det leda till, och är det möjligt att lösa två så skilda uppdrag samtidigt?
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/68358

16:00-16:45
Om utbildningsanordnarna själva fick utforma kompetensförsörjningen
Vuxenutbildningen spelar en allt större roll inom arbetslivets kompetensförsörjning. Men inget är så bra att det inte kan göras bättre. Hur skulle kompetensförsörjningen kunna utformas om anordnarna av vuxenutbildning själva fick utforma kompetensförsörjningsinsatserna?
Webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/68360

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby sal E31

Läs mer här: https://www.visnet.se/kurser-konferenser/almedalen-2023/

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This