NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Vad vill regeringen med Komvux?

Vuxenutbildningsdagen i Almedalen med VIS handlade om , finansiering av vuxenutbildning, likvärdighet,

upphandlingsproblematik och arbetslivets kompetensförsörjning.

Utbildningsminister Anna Ekström vill fortsätta satsa och utveckla Komvux och hon poängterade att mer bildning behövs inom vuxenutbildningen.  Hon önskade också att arbetsgivarna deltar mer aktivt i YH-styrgrupper och öppnar upp arbetsplatser för fler praktikplatser och arbetsplatsförlagt lärande.

Det diskuterades även hur vuxenutbildningen påverkas av att Arbetsförmedlingen nu reformeras. Det diskuterades om fler kommer att studera inom vuxenutbildningen och färre deltar i arbetsmarknadsåtgärder.

Kraven på utförarna och de studerande ökar att genomföra vuxenutbildning med godkända resultat och då kommer mer stöd till Komvux att behövas.

Stöden handlar om att kunna leverera stöd över lång tid inom specialpedagogik, it-pedagogik och stöd till individer med speciella behov

Läs mer här rapporten som VIS överlämnade till Utbildningsminister Anna Ekström Framtidsfrågor för vuxenutbildningen

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This