NY

Forskare: Chefer som inte använder AI kommer ersättas

140 miljarder kronor kan frigöras varje år genom att använda AI-tekniker på nuvarande arbetsuppgifter. Men än så länge är det främst näringslivet som driver frågan. Hur ska dagens och framtidens chefer förstå hur AI fungerar och omsätta det smartast? ”Det här är något...

SVERD Webbinarium: Utmaningar och lösningsförslag vid distansutbildning

Två av nordens mest erfarna lärare presenterar sina utmaningar och lösningsförslag Med stöd av digitala verktyg skapas en arbetsplats för alla. Exempel på hur dessa verktyg även kan bidra till ökat samarbete, effektivitet och utveckling i kollegiet. Videobaserat...

Friskolor höjer oftare än kommunala skolor elever som får underkänt på de nationella proven till godkänt i slutbetyg.

Dagens Nyheter skriver idag att friskolor är i genomsnitt mer generösa i sin betygssättning i förhållande till de nationella proven än kommunala skolor. Men data från Skolverket visar samtidigt att det finns en stor variation i betygssättning mellan olika skolor i...

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen

Tisdag den 21 mars uppmärksammas bildning globalt, med talare som går att följa online i evenemang runt hela världen. Läs mer här How can we live with a sense of place and a cultural identity while global interaction and need for collaboration keep growing? How can we...

Speculative Futures on ChatGPT and Generative Artificial Intelligence (AI): A Collective Reflection from the Educational Landscape

Sedan november 2022 har det varit mycket tal om och spekulationer om CHAT GPT och nu senast i dagarna ockps om GPT4. GPT4 kan GPT-4: can solve difficult problems with greater accuracy, thanks to its broader general knowledge and problem solving abilities. Flera inlägg...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Årsmöte fre 11 mars 2022

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning – Årsmöte kl 10.00 den 11 mars 2022

SVERDs Årsmöte körs som videokonferens fredag den 11 mars kl 10.00 i plattformen ZOOM .
Anmälan görs via denna Doodle: Länk: https://doodle.com/poll/tgucwpyxath5wa6y?utm_source=poll&utm_medium=link

Tider:
10.00 Årsmöte
12.00 Lunch
13.00 Vårkonferens

Vårkonferens 2022 ”Futures of Education -learning to become”

13.00 Inledning  Ulf Sandström  SVERDs ordförande

13.15  Futures of Education ”A new social contract for education”
Noah W. Sobe.  Senior Project Officer, UNESCO.UNESCO

14.00 Internationell utblick, utveckling av distansutbildning 2022
Ebba Ossiannilsson Professor, Dr. expert, consultant, influencer and
Quality Assessor in the field of open, flexible, online and distance education.

14.30 Kaffe

14.45  Post pandemic Utbildning UKÄ
Anders Söderholm Gen. dir UKÄ

15:30 Distansutbildningsprojekt och Pedagogiskt högskolelyft  –
för att ge undervisning av hög kvalitet (UHR)
Mikael Andersson projektledare (UHR)

16.00  Avslutning 


AGENDA , SVERDs , Årsmöte 2022

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare
 4. Upprättande av närvaroförteckning, tillika röstlängd
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Motioner
 8. Styrelsens årsredovisning för 2021
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande och vice ordförande
 13. Val av övriga ledamöter till styrelsen samt suppleanter
 14. Val av ombud till möten med organisationer med vilka SVERD samarbetar.
 15. Styrelsens handlingsplan för 2022
 16. Fastställande av årsavgift
 17. Val av revisorer och två suppleanter för dessa
 18. Val av tre ledamöter till valberedningen
 19. Årsmötets avslutning.

  Välkomna
  Ulf Sandström
  SVERDs ordförande
  Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)
  070-603 42 39

Share This