NY

SVERD-webbinarium: Kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande

Välkommen till ännu ett SVERD-webbinarium i samverkan med UHR där vi kommer att belysa nationella och internationella perspektiv på kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande. Läs mer här Du kan fortfarande anmäla dig! Läs mer här Teman: Missing...

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Årsmöte fre 11 mars 2022

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning – Årsmöte kl 10.00 den 11 mars 2022

SVERDs Årsmöte körs som videokonferens fredag den 11 mars kl 10.00 i plattformen ZOOM .
Anmälan görs via denna Doodle: Länk: https://doodle.com/poll/tgucwpyxath5wa6y?utm_source=poll&utm_medium=link

Tider:
10.00 Årsmöte
12.00 Lunch
13.00 Vårkonferens

Vårkonferens 2022 ”Futures of Education -learning to become”

13.00 Inledning  Ulf Sandström  SVERDs ordförande

13.15  Futures of Education ”A new social contract for education”
Noah W. Sobe.  Senior Project Officer, UNESCO.UNESCO

14.00 Internationell utblick, utveckling av distansutbildning 2022
Ebba Ossiannilsson Professor, Dr. expert, consultant, influencer and
Quality Assessor in the field of open, flexible, online and distance education.

14.30 Kaffe

14.45  Post pandemic Utbildning UKÄ
Anders Söderholm Gen. dir UKÄ

15:30 Distansutbildningsprojekt och Pedagogiskt högskolelyft  –
för att ge undervisning av hög kvalitet (UHR)
Mikael Andersson projektledare (UHR)

16.00  Avslutning 


AGENDA , SVERDs , Årsmöte 2022

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare
 4. Upprättande av närvaroförteckning, tillika röstlängd
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Motioner
 8. Styrelsens årsredovisning för 2021
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande och vice ordförande
 13. Val av övriga ledamöter till styrelsen samt suppleanter
 14. Val av ombud till möten med organisationer med vilka SVERD samarbetar.
 15. Styrelsens handlingsplan för 2022
 16. Fastställande av årsavgift
 17. Val av revisorer och två suppleanter för dessa
 18. Val av tre ledamöter till valberedningen
 19. Årsmötets avslutning.

  Välkomna
  Ulf Sandström
  SVERDs ordförande
  Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)
  070-603 42 39

Share This