NY

Liberalerna vill återreglera skolan:

På tisdagen presenterade Liberalerna en ny inriktning för skolpolitiken som partiet ska gå till val på 2026. Partiet vill göra rent hus med idéerna bakom friskolereformen, kommunaliseringen och målstyrningen. Liberalerna vill återgå till en mer regelstyrd skola så som...

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Årsmöte fre 11 mars 2022

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning – Årsmöte kl 10.00 den 11 mars 2022

SVERDs Årsmöte körs som videokonferens fredag den 11 mars kl 10.00 i plattformen ZOOM .
Anmälan görs via denna Doodle: Länk: https://doodle.com/poll/tgucwpyxath5wa6y?utm_source=poll&utm_medium=link

Tider:
10.00 Årsmöte
12.00 Lunch
13.00 Vårkonferens

Vårkonferens 2022 ”Futures of Education -learning to become”

13.00 Inledning  Ulf Sandström  SVERDs ordförande

13.15  Futures of Education ”A new social contract for education”
Noah W. Sobe.  Senior Project Officer, UNESCO.UNESCO

14.00 Internationell utblick, utveckling av distansutbildning 2022
Ebba Ossiannilsson Professor, Dr. expert, consultant, influencer and
Quality Assessor in the field of open, flexible, online and distance education.

14.30 Kaffe

14.45  Post pandemic Utbildning UKÄ
Anders Söderholm Gen. dir UKÄ

15:30 Distansutbildningsprojekt och Pedagogiskt högskolelyft  –
för att ge undervisning av hög kvalitet (UHR)
Mikael Andersson projektledare (UHR)

16.00  Avslutning 


AGENDA , SVERDs , Årsmöte 2022

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare
 4. Upprättande av närvaroförteckning, tillika röstlängd
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Motioner
 8. Styrelsens årsredovisning för 2021
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande och vice ordförande
 13. Val av övriga ledamöter till styrelsen samt suppleanter
 14. Val av ombud till möten med organisationer med vilka SVERD samarbetar.
 15. Styrelsens handlingsplan för 2022
 16. Fastställande av årsavgift
 17. Val av revisorer och två suppleanter för dessa
 18. Val av tre ledamöter till valberedningen
 19. Årsmötets avslutning.

  Välkomna
  Ulf Sandström
  SVERDs ordförande
  Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)
  070-603 42 39

Share This