NY

Nu får AI djupare förståelse för mänskligt beteende

På Örebro universitet pågår forskning om hur AI ska få en bättre förståelse för människor och på så sätt kunna förutse våra behov. Detta sker genom en ny tvärvetenskaplig metod som översätter mänskligt beteende och integrerar det i AI-teknologi tidigt i...

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

OECD rapport om trender som påverkar utbildning 2022

OECD (Organisation for EconomicCo-operation and Development) rapport om trender som påverkar utbildning 2022. Vi måste lära oss att leva med kontraster och osäkerhet om framtiden och studenter såväl som all personal måste ständigt rustas för detta. Se mer här och läs rapporten

Dessutom ger OECD ett webinar idag 24 jan 2022 om How learning continued during the COVID-19 pandemic: Global lessons from initiatives to support learners and teachers

Did you ever wonder what the impact of climate change will be on our educational institutions in the next decade? What does it mean for schools that our societies are becoming more individualistic and diverse? Trends Shaping Education is a triennial report examining major economic, political, social and technological trends affecting education. While the trends are robust, the questions raised in this book are suggestive, and aim to inform strategic thinking and stimulate reflection on the challenges facing education. This 2022 edition covers a rich array of topics related to economic growth, living and working, knowledge and power, identity and belonging and our physical world and human bodies and interactions. It includes a specific focus on the impact of COVID‑19 on global trends, and new futures thinking sections inviting readers to reflect on how the future might differ from our current expectations. This book is designed to give policy makers, researchers, educational leaders, administrators and teachers a robust, non-specialist source of international comparative trends shaping education, whether in schools, universities or in programmes for older adults. It will also be of interest to students and the wider public, including parents.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This