NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nya Digitaliseringsrådet

Den 27 juni 2023 träffades de nya ledamöterna i regeringens digitaliseringsråd under ledning av civilminister Erik Slottner. Detta som en del i regeringens strategiska arbete på digitaliseringsområdet.

Digitaliseringsrådet har funnits sedan 2017 och syftet är att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Rådet träffades nu i ny tappning för att bidra till utvecklingen av regeringens strategiska arbete på digitaliseringsområdet.

– Vi har ett långsiktigt arbete framför oss och jag ser fram emot många intressanta diskussioner och konkreta förslag på vad som behöver prioriteras för Sveriges digitala omställning. Målet med den digitala omställningen är konkret nytta för den enskilda medborgaren, välfärden och för svenska företag. Med det i sikte är min förhoppning att vårt arbete i Digitaliseringsrådet ska bidra till konkreta inspel och policyutveckling som gör skillnad, säger civilministern Erik Slottner.

Läs mer här

Mandatet för Digitaliseringsrådet löper till och med den 31 december 2026.

De förordnade ledamöterna i Digitaliseringsrådet är:

  • Irene Ek, samhällspolitisk chef för molntjänster på Google,

  • Erik Ekudden, teknikchef på Ericson,

  • Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova,

  • Magnus Mähring, professor på Handelshögsskolan i Stockholm,

  • Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen,

  • Patrik Sundström, tillförordnad verkställande direktör på Inera,

  • Oscar Stege Unger, verkställande direktör och grundare av Canucci och

  • Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This