NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nya Digitaliseringsrådet

Den 27 juni 2023 träffades de nya ledamöterna i regeringens digitaliseringsråd under ledning av civilminister Erik Slottner. Detta som en del i regeringens strategiska arbete på digitaliseringsområdet.

Digitaliseringsrådet har funnits sedan 2017 och syftet är att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Rådet träffades nu i ny tappning för att bidra till utvecklingen av regeringens strategiska arbete på digitaliseringsområdet.

– Vi har ett långsiktigt arbete framför oss och jag ser fram emot många intressanta diskussioner och konkreta förslag på vad som behöver prioriteras för Sveriges digitala omställning. Målet med den digitala omställningen är konkret nytta för den enskilda medborgaren, välfärden och för svenska företag. Med det i sikte är min förhoppning att vårt arbete i Digitaliseringsrådet ska bidra till konkreta inspel och policyutveckling som gör skillnad, säger civilministern Erik Slottner.

Läs mer här

Mandatet för Digitaliseringsrådet löper till och med den 31 december 2026.

De förordnade ledamöterna i Digitaliseringsrådet är:

  • Irene Ek, samhällspolitisk chef för molntjänster på Google,

  • Erik Ekudden, teknikchef på Ericson,

  • Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova,

  • Magnus Mähring, professor på Handelshögsskolan i Stockholm,

  • Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen,

  • Patrik Sundström, tillförordnad verkställande direktör på Inera,

  • Oscar Stege Unger, verkställande direktör och grundare av Canucci och

  • Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This