NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Alla elever ska ha tillgång till läroböcker

Ändamålsenliga läromedel av hög kvalitet är viktiga för elevers lärande och ett bra stöd för lärare. Ändå saknar många skolor läroböcker och andra läromedel av hög kvalitet. Regeringen vill nu att det ska definieras i skollagen vad läroböcker, läromedel och lärverktyg är samt förtydliga att elever ska ha tillgång till sådant material.

I mars beslutade regeringen om ett nytt statsbidrag för att öka tillgången till läroböcker i skolorna. Nu tar regeringen nästa steg för att stärka elevernas tillgång till läromedel av hög kvalitet. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att läroböcker, läromedel och lärverktyg ska definieras i skollagen. Syftet är bland annat att öka medvetenheten om vilken betydelse läroböcker och andra läromedel har för under­visningen Tydliga definitioner och ett förtydligande av vad eleverna ska ha tillgång till kan också underlätta Skolin­spektionens tillsyn.

– Skolan måste tillbaka till grunderna. Alla som har sett sitt barn jobba med knyckliga papper eller leta på plattformar efter uppgifter vet vilken fördel det är med en riktig lärobok. Nu vill vi förtydliga skollagen för att fler elever och lärare ska få tillgång till läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg, säger skolminister Lotta Edholm.

Läs pressmeddelandet här

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This