NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Alla elever ska ha tillgång till läroböcker

Ändamålsenliga läromedel av hög kvalitet är viktiga för elevers lärande och ett bra stöd för lärare. Ändå saknar många skolor läroböcker och andra läromedel av hög kvalitet. Regeringen vill nu att det ska definieras i skollagen vad läroböcker, läromedel och lärverktyg är samt förtydliga att elever ska ha tillgång till sådant material.

I mars beslutade regeringen om ett nytt statsbidrag för att öka tillgången till läroböcker i skolorna. Nu tar regeringen nästa steg för att stärka elevernas tillgång till läromedel av hög kvalitet. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att läroböcker, läromedel och lärverktyg ska definieras i skollagen. Syftet är bland annat att öka medvetenheten om vilken betydelse läroböcker och andra läromedel har för under­visningen Tydliga definitioner och ett förtydligande av vad eleverna ska ha tillgång till kan också underlätta Skolin­spektionens tillsyn.

– Skolan måste tillbaka till grunderna. Alla som har sett sitt barn jobba med knyckliga papper eller leta på plattformar efter uppgifter vet vilken fördel det är med en riktig lärobok. Nu vill vi förtydliga skollagen för att fler elever och lärare ska få tillgång till läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg, säger skolminister Lotta Edholm.

Läs pressmeddelandet här

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This