NY

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna frpn dagen opch fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Hyflex för att förbättra studenternas framgång

 

Ordet ”HyFlex” har använts för att beskriva ett lärande, men innebörden av termen sträcker sig längre än så. HyFlex är en ideologi och en strategi för att ge eleverna utökade utbildningsmöjligheter skriver Jodie Penrod Senior Director, Technology Ohio University, USA

I artikeln framgår att termen HyFlex myntades av Brian Beatty vid San Francisco State University och hänvisar till klasser som låter studenter delta ansikte mot ansikte eller online, synkront eller asynkront.

Högskolorna måste återskapa och omdefiniera sitt värde genom att investera i verktyg för att förbättra studenternas framgång.
För att högre utbildning ska förbli relevant i den post-pandemiska eran måste både fysiska och virtuella inlärningsrum införlivas i pedagogiska praktiker.

Högskoleutbildningens framtida framgång utmanas i hög grad av nya metoder och ny teknik. De pre-pandemiska dagarna för studenter som deltar i sina klasser antingen helt personligen på campus eller helt online är inte modernt. Om inte annat har covid-19-pandemin lärt lärare att eleverna vill skräddarsy sin upplevelse baserat på sina personliga preferenser, oavsett om det handlar om att planera hur de vill gå på lektionen eller att bestämma timmen före lektionen vad som fungerar bäst för dem. Det upplevda negativa stigmat för studenter som slutför sina kurser online minskar, eftersom detta är det ”nya normala” för dagens arbetskraft.

Högre utbildningsinstitutioner måste använda denna post-pandemiska verklighet som drivkraften för att återskapa och omdefiniera deras värde genom att investera i verktyg för att förbättra studenternas framgång. Det kollektiva lärorummet – fysiskt och virtuellt – måste införlivas i pedagogiska praktiker och undervisnings- och lärandestrategier på högskolor och universitet världen över. Att förbättra kursutbudet genom att implementera en HyFlex-strategi för akademiska program kommer att öka studentupplevelsen och hjälpa högre utbildningsinstitutioner att förbli relevanta i det föränderliga utbildningslandskapet.

https://er.educause.edu/articles/2022/3/staying-relevant-the-importance-of-incorporating-hyflex-learning-into-higher-education-strategy

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This