NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Hyflex för att förbättra studenternas framgång

 

Ordet ”HyFlex” har använts för att beskriva ett lärande, men innebörden av termen sträcker sig längre än så. HyFlex är en ideologi och en strategi för att ge eleverna utökade utbildningsmöjligheter skriver Jodie Penrod Senior Director, Technology Ohio University, USA

I artikeln framgår att termen HyFlex myntades av Brian Beatty vid San Francisco State University och hänvisar till klasser som låter studenter delta ansikte mot ansikte eller online, synkront eller asynkront.

Högskolorna måste återskapa och omdefiniera sitt värde genom att investera i verktyg för att förbättra studenternas framgång.
För att högre utbildning ska förbli relevant i den post-pandemiska eran måste både fysiska och virtuella inlärningsrum införlivas i pedagogiska praktiker.

Högskoleutbildningens framtida framgång utmanas i hög grad av nya metoder och ny teknik. De pre-pandemiska dagarna för studenter som deltar i sina klasser antingen helt personligen på campus eller helt online är inte modernt. Om inte annat har covid-19-pandemin lärt lärare att eleverna vill skräddarsy sin upplevelse baserat på sina personliga preferenser, oavsett om det handlar om att planera hur de vill gå på lektionen eller att bestämma timmen före lektionen vad som fungerar bäst för dem. Det upplevda negativa stigmat för studenter som slutför sina kurser online minskar, eftersom detta är det ”nya normala” för dagens arbetskraft.

Högre utbildningsinstitutioner måste använda denna post-pandemiska verklighet som drivkraften för att återskapa och omdefiniera deras värde genom att investera i verktyg för att förbättra studenternas framgång. Det kollektiva lärorummet – fysiskt och virtuellt – måste införlivas i pedagogiska praktiker och undervisnings- och lärandestrategier på högskolor och universitet världen över. Att förbättra kursutbudet genom att implementera en HyFlex-strategi för akademiska program kommer att öka studentupplevelsen och hjälpa högre utbildningsinstitutioner att förbli relevanta i det föränderliga utbildningslandskapet.

https://er.educause.edu/articles/2022/3/staying-relevant-the-importance-of-incorporating-hyflex-learning-into-higher-education-strategy

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This