NY

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...

Var tredje chef vill sluta på grund av krav på kontorsnärvaro 

Var tredje chef som fått krav på att genomföra en återgång till kontoret planerar att säga upp sig på grund av det. 19 procent av anställda som inte är i en chefsposition planerar att sluta av samma anledning. Det visar en undersökning från Gartner. Allt fler företag...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

ERASMUS+ DISK-projektet, Digital Immigrants Survival Toolkit är nu fritt tillgängligt på OER Commons

ERASMUS+ DISK-projektet, Digital Immigrants Survival Toolkit, och de utvecklade modulerna om digitala kompetenser finns nu fritt tillgängliga på OER Commons. SVERDs V Ordförande Ebba Ossiannilsson har arbetat med detta ERASMUS+ under de senaste åren, sedan 2019 (2019-2022).

The focus of these learning modules is to provide training courses for so-called Digital Immigrants (focus: Adult Education) Digital Competencies must be learned by the users, as it comprises not just knowledge, but also experiences competencies, skills, and attitudes. Without digital competencies, people become excluded from society. Learning digital competencies requires not just external motivation, but also that users feel that they can engage and be more independent citizens. In a technical and digital-dominated environment, inclusion demands that people feel capable to use the digital tools and means for their ends, in a useful and secure way. Many adults, despite being able and integrated into other spheres, need support to become competent and confident when using digital tools.

Läs mer hör på OER Commons

Läs mer på Webplatsen 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This