NY

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet har fått i uppdrag via instruktionsförändringar eller i regleringsbrev att samverka i syfte att bidra...

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

ERASMUS+ DISK-projektet, Digital Immigrants Survival Toolkit är nu fritt tillgängligt på OER Commons

ERASMUS+ DISK-projektet, Digital Immigrants Survival Toolkit, och de utvecklade modulerna om digitala kompetenser finns nu fritt tillgängliga på OER Commons. SVERDs V Ordförande Ebba Ossiannilsson har arbetat med detta ERASMUS+ under de senaste åren, sedan 2019 (2019-2022).

The focus of these learning modules is to provide training courses for so-called Digital Immigrants (focus: Adult Education) Digital Competencies must be learned by the users, as it comprises not just knowledge, but also experiences competencies, skills, and attitudes. Without digital competencies, people become excluded from society. Learning digital competencies requires not just external motivation, but also that users feel that they can engage and be more independent citizens. In a technical and digital-dominated environment, inclusion demands that people feel capable to use the digital tools and means for their ends, in a useful and secure way. Many adults, despite being able and integrated into other spheres, need support to become competent and confident when using digital tools.

Läs mer hör på OER Commons

Läs mer på Webplatsen 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This