NY

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd 

Meddelande från Sveriges förenade studentkårer: Sveriges förenade studentkårer, SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd den 31 januari. SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet...

Pressträff med Mats Persson och Lotta Edholm om skolområdet under regeringens 100 första dagar

I morgon, fredag den 20 januari, håller utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet. Tid: 20 januari 2023 kl. 10:00 Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i...

Fler vägar till vårdyrken

Den 7 februari bjuder UKÄ, MYH och Skolverket in till frukostseminarium. Seminariet har sin utgångspunkt i rapporten Fler vägar till vårdyrken. SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson, var en av aktörerna de haft dialog med. Läs rapporten som seminariet bygger på: Fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

ERASMUS+ DISK-projektet, Digital Immigrants Survival Toolkit är nu fritt tillgängligt på OER Commons

ERASMUS+ DISK-projektet, Digital Immigrants Survival Toolkit, och de utvecklade modulerna om digitala kompetenser finns nu fritt tillgängliga på OER Commons. SVERDs V Ordförande Ebba Ossiannilsson har arbetat med detta ERASMUS+ under de senaste åren, sedan 2019 (2019-2022).

The focus of these learning modules is to provide training courses for so-called Digital Immigrants (focus: Adult Education) Digital Competencies must be learned by the users, as it comprises not just knowledge, but also experiences competencies, skills, and attitudes. Without digital competencies, people become excluded from society. Learning digital competencies requires not just external motivation, but also that users feel that they can engage and be more independent citizens. In a technical and digital-dominated environment, inclusion demands that people feel capable to use the digital tools and means for their ends, in a useful and secure way. Many adults, despite being able and integrated into other spheres, need support to become competent and confident when using digital tools.

Läs mer hör på OER Commons

Läs mer på Webplatsen 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This