NY

Utan möten mellan lärare och elever finns det nämligen ingen skola

Utan möten mellan lärare och elever finns det nämligen ingen skola. Och staten måste göra lärarkåren stark genom att sätta ramar så att dessa möten får kvalitet överallt i alla klassrum skriver debattör Per Kornhall på Sverige Lärares webbsida. Se utökat...

Landets kompetensbrist -lokala lärcentrum en del av lösningen Livesändning Almedalen 27/6

  Se hela livesändningen NITUS arrangemang Landets kompetensbrist -lokala lärcentrum en del av lösningen Almedalen 27/6 här: Video https://youtu.be/ZKQU_1tuWNA   ( tid 1:35) Moderator Lars-Uno Åkesson NITUS ordförande Beskrivning av samhällsfrågan: I nästan varje...

Webbsändning -Nya vägar till högre utbildning i hela landet – med kvalitetssatsning på decentraliserade miljöer 26/6 kl 15.15

Nya vägar till högre utbildning i hela landet - med kvalitetssatsning på decentraliserade miljöer Webbsändning kl 15.15 Nya Vägar , Almedalen, Visby https://almedalsveckanplay.info/71134 Tillgång till högskoleutbildad kompetens är en överlevnadsfråga för många...

Ny rapport – Kompetenslandskapet i Norra Sverige – presenterad av Akademi Norr 19/6 i Lycksele

Det arrangerades en välbesökt konferens i Lycksele den 19 juni med Akademi Norr om kompetensförsörjning i norra Sverige. De vanligaste orsakerna till svårigheter med rekrytering inkluderar en begränsad budget, brist på personal med rätt kompetens och hög konkurrens om...

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om "Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet" skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

2. eMOOC Stakeholder Summit 2014

konf200
Den andra Europeiska eMOOC Stakeholder Summit 2014, hölls den 10-12 Februari 2014 i Lausanne, som ligger vid stranden av den vackra Lac Léman, Schweiz. Värd för konferensen var Ecole Polytechnique Federale de Lausanne(EPFL) och P.A.U. Education. Konferensens syfte var att ge en möjlighet att samla europeiska aktörer som är inblandade i de storskaliga öppna nätkurserna, MOOCs, från beslutsfattare till praktiker till forskare.

 

 

Konferensen syftade också till att utveckla synergier mellan europeiska universitet kring teman som bedömning, MOOC ackreditering, plattformar, interoperabilitet och gemensamma forskningsinitiativ. Konferensen är en uppföljning av MOOC Summit 2013. En tredje konferens planeras 2015 i Mons , Belgien.
Bild.hus300Konferensen hölls i den spektakulära Rolex Learning Centre byggnaden,

byggt på Campus EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, med design av den internationellt berömda japanska arkitetoniska stilen SANAA, är ett laboratorium för lärande och ett bibliotek med över 500,000 volymer.

Det är också en internationell kultursamlingsplats för EPEL och är öppen både för studenter och allmänheten. Utbredd över drygt 20 000 kvadratmeter, ger det möjlighet för nätverkande, service, bibliotek och informationssökande, sociala utrymmen för studier och gemenskap, restauranger, kafeér och även med en fantastisk utemiljö. Konferensen varade i två och en halv dag. Enligt uppgift deltog 450 delegater, även med deltagare från länder utanför Europa var representerade. Konferensen inleddes med en Master klass om vad MOOCs är och inte är, samt pedagogiska aspekter på MOOCs. I programmet annonserades hela konferensinnehållet som;

-What is a MOOC?
-How does it work?
-Why offer a MOOC?
-What is the MOOC-hype about?
-Are there downsides?
-Which players and business models are around?
-How to plan, produce and run a MOOC?

-Fyra spår var genomgående under konferensdagarna:

-Erfarenheter med MOOCs
-Forskning om MOOCs.
-Policy frågor och
-Affärsmodeller för MOOCs

Konferensen var intressant på många sätt. Xavier Prats – Monne, biträdande generaldirektör för utbildning och kultur, Europeiska kommissionen , Belgien argumenterade för att utbildning genomgår en enastående omfattande utveckling. Kännetecknande för denna utveckling är att vi är i en situation där det inte finns några traditioner och att vi inte vet hur det påverkar eller kommer att påverka ( högre ) utbildning . Han noterade att man sagt så tidigare också, men den här gången ÄR det annorlunda . MOOC visar oss dessutom betydelsen och inflytandet av IKT, MIK (Media och kommunikation) och den ökade digitaliseringen, samt dess konsekvenser för utbildning. Universitetens roll kommer att förändras då kunskap numera sprids i komplexa nätverk, och universiteten förlorar sittcertifieringsmonopol. Andrew Ng en av grundarna, tillsammans med Daphne Koller, av Coursera menade att den nuvarande utbildningsmodellen är föråldrad.

”Att de flesta av oss tar fyra års högskoleutbildning och sedan jobbar i 40 år, oftast inom samma område, är bakåtsträvande.”

Vanligt idag är istället att många byter inriktning i 7 års cykler. MOOCs ger möjlighet till livslångt lärande, vilket bekräftas av det faktum att många av dem som genomför en MOOC redan har en examen. MOOCs ger också möjlighet till innovation. Ng menade att Courseras certifikat börjar bli efterfrågade på arbetsmarknaden och att arbetsgivarna numera rekommenderar MOOC kurser. Fler och fler berättelser om hur MOOCs förändrat människors liv och arbetsvillkor börjar också dyka upp. Ett exempel presenterades på konferensen avArnab Banik, Coursera, från Bangladesh. Idag styrs utbildning mer av erbjudande än av efterfrågan. Utvecklingen och utbredningen av MOOCs innebär naturligtvis inte att högskoleutbildning dör, men däremot innebär det att affärsmodellerna för högre utbildning förändras och måste så göras. Liknande exempel vittnar musikbranchen om sedan länge, och även inom TV ses den utvecklingen, tex Netflix.

Daphne_Koller150
Daphne Koller Coursera

 

 

 

 

 

Det talas mycket om den klart låga genomströmningen i MOOCs, siffrorna varierar från 1 % till 35 %. Men vid närmare granskning är de som registrerar sig för signatur spår / certificat upp till 90 %. MOOCs har kritiserats för brist på ” personlig touch ”. Detta har nu uppmärksammats av plattformskoncernerna genom att studiecirklar etableras och co-lokaliserade meet -ups arrangeras runt om i världen. I samband med dessa, används också synkron bildskärm, vilket gör deltagande möjligt även för dem som av olika skäl inte kan vara fysiskt närvarande. Quizzar integreras också i ökad omfattning i videoinspelningarna. Detta utmanar den traditionella tegel och murbruk tänkande inom utbildningen och den linjärt strömlinjeformade kursmoduldesignen som idag är vanligast. Konferensen uppmärksammade också frågan om upphovsrätt. edX tex äger inget utan de har bara tillåtelse att distribuera materialet. De uppmuntrar de som publicera innehåll på deras plattform att publicera innehållet med CC-licens, men de betonar att det är leverantören som bestämmer.
Alla de stora MOOC plattformsgivarna var så klart på plats, som Coursera , edX, FutureLearn (UK), Iversity (Tyskland) och det spanska MiríadaX. De deltog både som keynote, på paneldebatter, samt i partnermöten, vilket även var en del i programmet, med speciell tid avsatt härför. Däremellan förekom förstås även informella möten. Tilläggas kan att Coursera även var sponsor, tillsammans med bla OpenUpEd och P.A.U. Education.
Hela den norska MOOC kommittén,MOOC Utvalget, deltog i konferensen för få ”the state of the art” och att få inspiration till den slutrapport som ska lämnas in i juni 2014.
Två talare deltog från Sverige Professor Jan -Olov Höög, dekanus för utbildning, Karolinska Institutet ochEbba Ossiannilsson, Lunds universitet. De talade båda på policy spåret.
Jan-Olov Höög medverkade under temat “joining the MOOCs conversation: partnerships, Networks and Alliances from a multi-level governance perspective.Ebba Ossiannilsson medverkade under temat accreditation policies, certification and quality assurance in MOOCs.
MOOCs kan dra nytta av 30 års forskning inom distansutbildning och minst 10 års forskning om nätbaserat lärande. Några avslutande intressanta observationer från konferensen:
MOOCs för företags- och yrkesutbildningFör närvarande har MOOCs främst utvecklats för högre utbildning och vidareutbildning. Det är dock av stort intresse även för företags-och yrkesutbildningsmarknaden. Flera initiativ utvecklar MOOCs för företagskunder (COOCs) och yrkesutbildning (VOOC) t.ex. kundutbildning. Öppna frågor som diskuterades var: Kan MOOCs användas för att lära fysiska färdigheter , till exempel yrkes skicklighet , sport? Om företagen gör sina egna tester och träning , vad universiteten fortfarande behövs för?
MOOC användareDet är mestadels deltagare från västvärlden och likaså mestadels personer som redan har en högre utbildningsnivå (master eller högre). MOOC kan ses som en form av vidareutbildning (men inte grundutbildning). Ses MOOCs i utvecklingsländer som en form av kulturell kolonialism eller en demokratisering av utbildning? Hur kan MOOCs främja nya former av pedagogik istället för att vara glorifierade video föreläsningar?

InnovationMOOCs Är xMOOCs faktiskt olika från befintliga eLearning plattformar (förutom de större antalet användare)? [Siemens och Downes ’ cMOOCs differentierade sig genom sin connectivist pedagogik , men hur xMOOCs ?] . Förslag: Gå bortom universitetet – terminen som default modell – > Trend mot kortare kurser (eftersom människor inte har mycket tid) .Konferenspresentationerna erbjöd en uppsjö av nya termer: SPOC, SOOCs och BOOCs (små och stora öppna online- kurser (Är en MOOC med färre deltagare fortfarande en MOOC), COOCs, (MOOCs för företagens utbildning), VOOCs (MOOCs för yrkesutbildning), pMOOCs ? (projektbaserade MOOCS), DOCC (öppen samarbets kurs, baserat på speciellt tema), etc. etc.listan kan göras väldigt lång.

Andrew_Ng_150

Bild  Andrew Ng   Coursera

Hur kan framgång mätas i MOOCs ? Ett exempel från Proversity (UK): För att förbereda arbetssökande med jobb specifika kunskaper, sökande tar en MOOC och går sedan igenom en bedömning där de har att tillämpa kunskaperna i jobbspecifika scenarier. Om de gav bra resultat, går de vidare till en online anställningsintervju processen. Peer review vs inbördes utvärdering.
Certifiering / AckrediteringDet behövs nya former av certifiering och accreditering. Spelifiering av utbildning och utdelande av sk. märken. För närvarande krditerar få universitet eller arbetsgivare MOOCs, men vissa tillåter att komplettera med campus kurser för att få poäng. Vissa (få) arbetsgivare erkänner MOOC certifikat på CV. Trenden går mot certifiering av MOOCs av professionella organisationer (snarare än universitet).
AvhoppxMOOC företag (som EDX och Courser ) erbjuder ” premium track ”-modeller , där deltagarna betalar en avgift i förväg för att få tillgång till den slutliga examen och få ett certifikat. Användare i premiumspåret har en genoförandegrad på upp till 70 % (vilket är mycket högre än vanliga MOOC deltagande). Ökningen kan förklaras med ekonomisk motivation för att få valuta för pengarna och ett urval där endast motiverade deltagare är villiga att betala.
Mer bilder och dokumentation från konferensen se.
http://www.emoocs2014.eu/new-one
http://www.emoocs2014.eu/sites/default/files/Proceedings-Moocs-Summit-2014.pdf

“Avslutningsvis kan sägas att MOOCs har tänt en eld som inte så snart slocknar!”

Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet
Hela blogginlägget från eMOOC Stakkeholder summit 2014 kan läsas på Ebbas blog http://e4qualityinnovationandlearning.blogspot.se/

 

 

 

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This