NY

Speculative Futures on ChatGPT and Generative Artificial Intelligence (AI): A Collective Reflection from the Educational Landscape

Sedan november 2022 har det varit mycket tal om och spekulationer om CHAT GPT och nu senast i dagarna ockps om GPT4. GPT4 kan GPT-4: can solve difficult problems with greater accuracy, thanks to its broader general knowledge and problem solving abilities. Flera inlägg...

Sök projektmedel för högskolepedagogisk utveckling

Under 2022–2023 främjar UHR på regeringens uppdrag gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. Nu går det att söka upp till 1,5 miljon kronor för högskolepedagogiska projekt som handlar om digitalisering, examination, akademisk...

Artificiell intelligens visar sig klara av intellektuella uppgifter som nyss framstod som unika för människan.

Dagens Nyheters journalist Linus Larsson skriver idag att den nya versionen av GPT, systemet bakom chatt-roboten på allas läppar, ger en glimt av en framtid där artificiell intelligens är en förlängning av vårt medvetande. Artikeln belyser att artificiell intelligens...

Minst kompetensutveckling till den som behöver det mest

Tidningen Arbetet lyfter att det erbjuds "Minst kompetensutveckling till de som behöver den mest".(Arbetet 14 februari). Slutsatsen kommer från en undersökning som TCO:s tankesmedja Futurion, låtit Novus opinion genomföra där 26 procent svarar att de har en svag...

SVERD Online Vårkonferens ”Lifelong Learning” uppdaterat program 10/3 2023 kl. 13.00

Programmet till SVERDs Online Vårkonferens Livslångt Lärande är uppdaterat. Förste talare är Margareta Landh Senior/Advisor Myndigheten för Yrkeshögskolan ( MYH) som talar om  "Yrkeshögskolans roll i omställning" påverkar utbudet inom MYH. Andre talare är Camilla...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Vecka 8 i MOOC Kvalitets projektet (EFQUEL) om studentperspektiv

Julius Kvissberg studies economics at Lund University School of Economics and Management, Sweden. He is active in the Student Union where he is the vice president of the education committee and he is also running a digitalisation project aiming to increase the quality of education at Lund University. He is a member of the committee tasked with assessing e-learning and MOOCs at Lund University. –

I would like to begin by saying that it is an honour for me to be a part of this project. The other participants are all experts with a long dedication to digital education and it would be easy for me, as a student, to feel I would have little to contribute to this discussion. However, I do not believe that. I do not possess the depth of knowledge or the experience that the other participants have, but I have another perspective, an important perspective; the student’s perspective. I think that it is very important to include the students more and let them have a say in this potential reformation of the education system, as it is the students who are the final consumers and it is the students who will ultimately benefit.

 

The world we live in is changing faster and faster every year and new ways to interact and communicate are rapidly emerging. The way young people look at problems and find solutions are changing as well. Younger generations have grown up with computers and the Internet, and the way they are used to pick up and process information is not necessarily the same as that which older generations are used to and expect. In this changing world the education system needs to change as well. Digital resources must be utilised more and new technology must be implemented and used in education.

Läs hela blogginlägget här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This